Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Puoli vuosisataa lihateknologiaa

Helsingin yliopistossa on ollut lihateknologian opetusta ja tutkimusta jo 50 vuotta. Merkkipaalua juhlistettiin seminaarilla, jossa muisteltiin menneitä ja pohdittiin alan tulevaisuutta.

Yliopiston lihateknologien taival alkoi tammikuussa 1961 professori Fritz P. ”Piki” Niinivaaran johdolla. Vuonna 1983 Niinivaaran seuraajaksi lihateknologeja luotsaamaan astui nykyinen, kesällä eläkkeelle jäävä professori Eero Puolanne.

Puolanne korosti seminaaripuheessaan tiedon kriittisen tuottamisen ja uusien koulutusmenetelmien kehittämisen merkitystä alan tulevaisuudelle.

- Yliopiston pitää katsoa sitä, miltä se näyttää opiskelijoiden, yhteiskunnan ja tutkijayhteisön silmin, hän sanoi.

Helsingin yliopiston lihateknologian yksikkö on alan ainoa tutkimusyksikkö Suomessa. Sillä on myös kansainvälistä merkittävyyttä.

-Esimerkiksi lihan vedensidonnan tutkimuksessa olemme maailman kärkeä, Puolanne mainitsi.

Alan opiskelun Puolanne arveli olevan mukavaa jo siksikin, että opetusryhmät ovat aina olleet pieniä. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarviketieteiden laitoksella opetettavaa lihateknologiaa on vuosien varrella opiskellut noin 4000 opiskelijaa, joista 200 pääaineenaan. Alan opinnoista on sijoituttu Puolanteen mukaan hyvin työelämään.

Lihan ominaisuuksien tuntemisesta turvallisuuskysymyksiin

Professori Melvin C. Hunt Kansas State Universitystä luennoi seminaarissa lihateknologian kehityksestä lähes sadan vuoden aikana. 1920-luvun lihan perusominaisuuksien tutkimisesta on tultu nykypäivän kysymyksiin lihan terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

- Helsingin yliopiston panos alan tutkimukseen on ollut merkittävä, Hunt kehui.

Lihateollisuuden näkökulmaa tilaisuudessa edusti HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja, joka painotti osaavien lihateknologien panoksen tärkeyttä lihanjalostusalalle. Tällä hetkellä HK Ruokatalolla on töissä noin 30 lihateknologia.

- Lihateollisuus tarvitsee osaamista. Ilman uranuurtajia mikään ei etene, Perkonoja sanoi. Hän toivoi entistä tiiviimpää yhteistyötä teollisuuden ja koulutuksen kesken.

- Pienessä maassa voimat pitää yhdistää, hän painotti.

Lihateknologian opetuksen ja tutkimuksen 50-vuotisjuhlaseminaari järjestettiin 13.1. Viikissä.

Teksti ja kuva: Sonja Lindroos