Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uusien professorien juhlassa kuultiin mikrobiologian vaiheista

Helsingin yliopiston vuonna 2010 tehtävässään aloittaneita professoreita juhlistettiin 15.12. yliopiston päärakennuksessa. Tuoreet professorit pitivät juhlaluentonsam päärakennuksen saleissa ja rehtori luovutti heille nimityskirjat pääjuhlassa yliopiston juhlasalissa.

Perinteisesti yksi professoreista on pitänyt oman juhlaluentonsa osana pääjuhlaa. Tänä vuonna kunnian sai soveltavan mikrobiologian professori Kaarina Sivonen, joka puhui aiheesta Mikrobiologia tänään. Mikrobiologian yli 350-vuotisessa historiassa ja laajalle kentälle levittäytyvässä nykypäivässä riittääkin keskusteltavaa.

Mikrobiologia on tärkeässä roolissa niin lääketieteessä, elintarviketuotannossa, ympäristötutkimuksessa, kasvi-mikrobi vuorovaikutusten selvittämisessä, teollisuudessa kuin energiantuotannossakin.

- Yksi sovelluskohteista on esimerkiksi jätehuolto. Ravinteiden kierrätys on mikrobien tärkein tehtävä maapallolla, joten alan tietämystä voidaan hyödyntää muun muassa kompostointilaitoksissa, jätevesien biologisessa puhdistuksessa tai saastuneen maan kunnostuksessa, Sivonen kertoi.

- Energiantuotannossa kiinnostava mahdollisuus ovat esimerkiksi yhteyttävät syanobakteerit ja levät: niiden avulla olisi mahdollista tuottaa auringon valosta puhdasta energiaa.

Mikrobiologian merkitys tulee Kaarina Sivosen mukaan tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. Vain pieni osa mikrobeista tunnetaan ja uudet mikrobit, mikrobien tuottamat aineet ja entsyymit odottavat löytäjäänsä. Helsingin yliopistolla on valtakunnallinen vastuu mikrobiologien kouluttamisesta.

- Sovellusten edellytys on vahva mikrobiologian alan perustutkimus, professori painottaa.

Tiedekunnan muut uudet professorit pitivät juhlaluentonsa konsistorinsalissa ennen pääjuhlaa. Metsämaatieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari puhui aiheesta Metsämaa ja ympäristömuutokset ja kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen pohti, onko metsien hoidosta eri-ikäisrakenteisina vaihtoehdoksi avohakkuille.