Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekuntaan Itämeri-professori

MMT Jussi Lankoski aloittaa Itämeren suojelun ekonomian professorina tammikuussa 2011

Jussi Lankoski

Ensi vuoden alussa taloustieteen laitoksella aloittaa Itämeren suojelun ekonomian professorina Jussi Lankoski, joka viimeksi on työskennellyt ekonomistina OECD:ssa ja vanhempana ekonomistina Euroopan kemikaalivirastossa. Professorina hän tulee olemaan vahvasti mukana myös muun muassa yliopiston Itämeri-asiantuntijoista kootussa tieteellisessä suunnitteluryhmässä, joka luonnostelee yliopistolle monitieteistä Itämeren opetus- ja tutkimusohjelmaa. Ryhmä koostuu muun muassa meriarkeologeista, historioitsijoista, biologeista, geofyysikoista, kalataloustieteilijöistä ja ympäristöekonomeista.

- Itämeren suojelun ekonomian professori sopii erittäin hyvin taloustieteen laitoksen tutkimusstrategian pääpainotukseen, joka on kestävä elintarvike- ja luonnonvaratalous. Laitoksellamme toteutettavien monien tutkimushankkeiden tutkimusteemat liittyvät ympäristöön ja luonnonvaroihin. Olemme hyvin iloisia ja ylpeitä uudesta Helsingin kaupungin rahoittamasta professuurista, taloustieteen laitoksen johtaja Visa Heinonen kertoo.

Professuurin perustamisen taustalla on muun muassa Helsingin kaupunki, joka lahjoittaa yliopistolle vuositasolla 100 000 euroa professuurin palkkakustannuksiin osana omaa panostaan Itämeri-haastekampanjaan.

Itämeren suojelun ekonomian professorin viran perustaminen on keskeinen osa Helsingin yliopiston ja kaupungin Itämeri-yhteistyöohjelmaa. Helsingin yliopisto oli yksi ensimmäisistä Helsingin ja Turun Itämerihaasteeseen syksyllä 2007 vastanneista organisaatioista.

Itämeri on näkyvällä sijalla Helsingin yliopiston varainhankintakampanjassa. Kampanjalla on neljä pääteemaa, jotka ovat ympäristö, globaali hyvinvointi, terveys ja oppimisympäristöt. Ympäristöteeman kärkiä ovat Itämeri- ja ilmastotutkimus.

Tähän mennessä Helsingin yliopiston peruspääomaan on saatu keräyksellä 9,5 miljoonaa euroa. Valtio tukee suomalaisia yliopistoja niiden keräämien varojen suhteessa. Jokaista 30.6.2011 mennessä lahjoitettua euroa kohden valtio lahjoittaa 2,5 euroa.

Teksti: Sanna Schildt ja Aira Saloniemi
Kuva: Jussi Lankosken kokoelmat

Vuoden 2010 loppuun saakka Itämeri-professuuria koskeviin kysymyksiin vastaa taloustieteen laitoksen johtaja Visa Heinonen Visa.heinonen@helsinki.fi. Jussi Lankosken tavoittaa vuonna 2011 taloustieteen laitokselta.