Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Vuoden aikuiskouluttaja kouluttaa muutosagentteja

Aikuiskasvatuksen Kilta palkitsi 9.12. emeritusprofessori Harri Westermarckin ansiokkaasta työstä aikuiskasvatuksen parissa. Kilta haluaa palkita neuvontaopin emeritusprofessorin hänen merkittävästä työstään poikkitieteellisen ja elinikäisen sivistyksen edistäjänä.

- Kilta haluaa valinnallaan kiittää Harri Westermarckin neuvontaopin kursseillaan käyttämiä osallistavia, keskustelevia ja kriittisyyteen kasvattavia opetusmenetelmiä sekä korostaa niiden merkitystä myös yliopistomaailmassa, palkinnon perusteluissa kerrotaan.

Harri Westermarck toimi 28 vuoden ajan Studia Generalia -luentosarjojen vetäjänä. Luentosarjojen tarkoituksena on ollut välittää poikkitieteellistä, uusimpiin tutkimuksiin perustuvaa tietoa ilmiöistä myös akateemisen yhteisön ulkopuolelle.

- Studia Generalian eetoksen mukaan sivistys on elinikäistä oppimista, mikä on tärkeää ja hyödyllistä kaikille koulutustaustasta riippumatta. Westermarck on toiminnallaan ollut tuomassa sivistystä koko kansan lähelle. Eikös koko kansan sivistäminen ole aikuiskasvatusta parhaimmillaan, palkintoraati perustelee.

Yli 40 vuoden ajan aikuiskoulutuksen parissa työskennellyt emeritusprofessori on saamastaan huomionosoituksesta ilahtunut.

-Pidän palkintoa kunnianosoituksena paitsi opettamalleni neuvontaopille, myös tiedekunnassa pitkään tehdylle täydennyskoulutustyölle, Westermarck kiittelee.

Asiantuntijoille taitoa jakaa osaamistaan

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan täydennyskoulutus sai alkunsa noin 40 vuotta sitten, kun Kelloggin säätiö myönsi rahaa viestinnän koulutukseen ja täydennyskoulutuksen aloittamiseen. Harri Westermarck kävi Yhdysvalloissa opiskelemassa toisen maisterintutkinnon neuvontaopista (englanniksi extension education) ja on samalla tiellä vieläkin: Kesällä eläköitynyt emeritus opettaa edelleen. Kurssit ovat käytännönläheistä viestintää, jossa teoreettiset käsitteet löytävät vastinparinsa käytännöstä.

- Tiedekunnasta valmistuu muutosagentteja: eri alojen asiantuntijoita, jotka työelämässä jakavat tietoaan ja auttavat muita menestymään. Viestintätaidot ovat heille välttämättömiä. Olen ollut ylpeä siitä, että lähes kaikki tiedekunnastamme valmistuneet ovat opintojensa aikana saaneet edes jonkinlaisen kosketuksen viestintään ja uskon, että taitoa arvostetaan työelämässä, Westermarck painottaa.

Neuvontaoppia on tultu opiskelemaan muistakin tiedekunnista, mistä kertoo Vuoden aikuiskouluttajan kunniakirjakin. Yhteensä kursseilla on vuosien varrella istunut lähes 9000 opiskelijaa. Myös kansainväliset asiat ovat lähellä Westermarckin sydäntä. Hän pitää kursseja viestinnästä ja johtajuudesta englanniksi vaihto-opiskelijoille.

-Suurin ero aikuiskoulutuksen ja nuorten, vasta yliopistoon päässeiden opettamisen välillä on se, että jo työkokemusta omaavien opiskelijoiden omia kokemuksia ja esimerkkejä elävästä elämästä voidaan käyttää kursseilla teoreettisten käsitteiden heijastuspintana. Se on hyvin palkitsevaa sekä opettajalle että opiskelijoille, emeritus pohtii.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt