Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uusi esite opiskelupaikkaa etsiville

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sopii opiskelupaikaksi kaikille, joita kiinnostavat tulevaisuuden suuret kysymykset kuten ilmastonmuutos, ruoan laatu ja ravinnon riittävyys maapallolla, metsien käyttö ja monimuotoisuus tai Itämeren suojelu, tai talouden ja ympäristön yhteen sovittaminen yleisesti.

Tiedekunnan uusi esite opiskelupaikkaa pohtiville esittelee tiedekunnan hakukohteet laitoksittain ryhmiteltyinä. Maataloustieteiden hakukohteita ovat agroteknologia, kasvintuotannon biologia ja kotieläintiede. Elintarvike- ja ympäristötieteiden hakukohteita ovat elintarvike- ja ympäristötieteet, elintarviketeknologia ja ravitsemustiede. Metsätieteessä voi hakea opiskelemaan metsien ekologiaa ja käyttöä tai metsäekonomiaa ja markkinointia, taloustieteessä puolestaan elintarvike-ekonomiaa ja yrittäjyyttä, kuluttajaekonomiaa, maatalousekonomiaa ja yrittäjyyttä, markkinointia tai ympäristöekonomiaa. Lisäksi hakukohteena on biotekniikka.

Esitteessä on mukana esimerkkejä opiskelijoiden maisterintutkielmien aiheista. Niiden avulla voi tutustua syvemmin siihen, millaisia aiheita kullakin laitoksella tutkitaan.

Opiskelemaan haetaan päävalinnassa eli valintakokeen kautta. Hakeminen tapahtuu keväällä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi ja valintakoe järjestetään alkukesästä. Uudet opiskelijat valitaan joko lähtöpisteiden ja valintakoemenestyksen tai pelkän valintakoemenestyksen perusteella.

Tutustu hakukohteisiin ja valitse kiinnostavin!

Esite on toteutettu ympäristöystävällisesti sekä paperinsa että painomenetelmänsä osalta, mistä kertoo myös takakannen ympäristömerkki. Esitettä voi tilata omaan käyttöön tai kouluihin tiedekunnan tiedottaja Sanna Schildtiltä sähköpostitse sanna.schildt@helsinki.fi. Tiedekunnan hakukohteista löytyy tietoa myös tiedekunnan opiskelijaksi-sivuilta.