Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Juhlaluennoilla pääsee kuulemaan kolmea tiedekunnan professoria

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Helsingin yliopiston uudet professorit pitävät juhlaluentonsa 15.12.2010 kello 14 alkaen yliopiston päärakennuksessa. Mukana on kolme professoria myös maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Konsistorinsalissa (uusi puoli, 2. krs) kello 14.15. puhuu metsämaatieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari aiheesta Metsämaa ja ympäristömuutokset ja samassa salissa kello 14.45 kansantaloudellisen metsäekonomian professori Olli Tahvonen aiheesta Onko metsien hoidosta eri-ikäisrakenteisina vaihtoehdoksi avohakkuille?

Soveltavan mikrobiologian professori Kaarina Sivonen pitää juhlaluentonsa Mikrobiologia tänään -otsikolla yliopiston juhlasalissa kello 16 alkavassa päätilaisuudessa, jossa kansleri luovuttaa uusille professoreille heidän nimityskirjansa.

Juhlaluennoille ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Niiden välissä pidetään lyhyt tauko, jotta kuulijat voivat halutessaan vaihtaa salia. Katso koko ohjelma yliopiston verkkosivuilta.

Tutustu professoreihin:
Heljä-Sisko Helmisaari
Olli Tahvonen