Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Itämeren tulevaisuus -teos ehdolla Tieto-Finlandian saajaksi

Kirjan kansi.Miksi Itämeri pilaantuu? Mikä on Itämeren arvo? Miksi Itämeren kansainvälinen suojelu ontuu? Mitkä ovat ratkaisut Itämeren pelastamiseksi? Monitieteinen Itämeren tulevaisuus -teos kartoittaa Itämeren ongelmia ja niihin tarjolla olevia ratkaisuja. Teoksen toimittajien joukosta löytyvät Helsingin yliopiston professorit Markku Ollikainen ja Sakari Kuikka.

Itämeren tulevaisuus -teoksessa eri näkökulmia edustavat tutkijat, asiantuntijat ja muut Itämeren suojelun parissa työtä tekevät kirjoittavat Itämeren tilasta ja tulevaisuudesta. Kirjoittajat muun muassa pohtivat Itämeren vapaaehtoista suojelua ja sitä, voidaanko rehevöitymistä vähentää hapettamalla, mikä on luonnon monimuotoisuuden merkitys Itämerelle, mikä on kalakantojen tulevaisuus ja miten ilmastonmuutos, haitalliset aineet ja vieraslajit vaikuttavat Itämereen. Vanhoja ongelmia pyritään katsomaan uusista näkökulmista. Henkilökohtaisen näkökulman Itämerikysymyksiin tuo kirjailija Antti Tuuri, joka on yksi kirjan kirjoittajista.

Kirjassa korostetaan muun muassa Itämerta koskevan tieteellisen tutkimuksen ja päätöksenteon välisen keskustelun edistämistä. Itämeren suojelun toimenpiteet tarvitsevat tuekseen tieteellistä työtä ja sen tuloksia sekä poliittista sitoutumista. Itämeren ympäristöongelmien ratkaiseminen ja tilan parantaminen vaativat kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Suojelu tarvitsee tuekseen monien eri tieteenalojen tuloksia sekä erilaisten arvomaailmojen ja ymmärryksen yhteensovittamista.

Kirjan loppuun on koottu yksitoista teesiä siitä, mistä Itämeren ongelmat johtuvat, miksi Itämerta pitää suojella ja miten suojelu toteutetaan tehokkaimmin.

Itämeren tulevaisuus -kirja on Suomen kulttuurirahaston rahoittaman kolmivuotisen Itämeri-Argumenta -projektin tuotos. Hankkeeseen osallistuivat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Åbo Akademi. Kirjan toimittajat ovat ympäristöneuvos Saara Bäck, professori Markku Ollikainen, professori Erik Bonsdorff, tutkija Annukka Eriksson, tietokirjailija Eeva-Liisa Hallanaro, professori Sakari Kuikka, professori Markku Viitasalo ja SYKEn merikeskuksen johtaja Mari Walls. Julkaisija on Gaudeamus.

Tieto-Finlandia-palkinto jaetaan 18.11.2010.

Lue lisää Itämeren tulevaisuus -teoksesta ja Itämeri-Argumenta-hankkeesta Suomen Ympäristökeskuksen sivuilta.

Lisätietoja:
Prof. Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, puh. 050 344 4345, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Prof. Sakari Kuikka, Helsingin yliopisto, puh. 050 330 9233 etunimi.sukunimi@helsinkil.fi

Kuva: Itämeren tulevaisuus -kirjan kansi