Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Suomalainen aarniometsä sanoin ja kuvin

Suomalainen aarniometsä -teos julkistettiin 15.10.2010. Ainutlaatuinen tieto- ja valokuvakirja on mittava tietopaketti, jossa tarkastellaan monesta näkökulmasta luonnonmetsiä ja sitä, miksi ne ovat suomalaisille niin tärkeitä.

Aarniometsien ystävien iloksi on ilmestynyt kaunis ja kattava tieto- ja valokuvateos suomalaisten luonnonmetsien elämästä, historiasta ja merkityksistä suomalaisille. Kirjoittajina ovat professori Timo Kuuluvainen metsätieteiden laitokselta sekä lehtori Petri Keto-Tokoi Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Näyttävä teos käsittelee Suomen luonnonmetsiä kokonaisvaltaisesti paitsi biologisesta, myös kulttuurisesta ja kokemuksellisesta näkökulmasta. Populaaristi kirjoitettu kirja sopii kaikille aarniometsistä kiinnostuneille.

- Runsaan tietosisältönsä ansiosta sitä voidaan hyvin käyttää opetuksessa lukioissa, ammattikorkeakouluissa ja miksei yliopistoissakin. Nyt ilmestyneessä kirjassa on myös paljon uutta tutkimustietoa, Timo Kuuluvainen kertoo.

Aarniometsät voivat palata

Suomalainen aarniometsä -teoksessa tarkastellaan luonnonmetsien ekologian ohella niiden häviämisen historiaa ja sitä, miksi viimeiset aarniometsät ovat niin tärkeitä meille suomalaisille. Luonnontilaisiin metsiin liittyy Suomessa syviä arvoja ja ristiriitaista kansallista symboliikkaa. Niillä on ollut monenlaisia rooleja maan historian aikana. Koko Suomen kansallinen idea rakennettiin luonnon ja erityisesti aarniometsien varaan: Metsät olivat keskeinen, jopa palvottu elementti esimerkiksi Akseli Gallen-Kallelalle, I.K. Inhalle ja Aleksis Kiven taiteessa. Talonpojilla ja korvenraivaajilla sekä metsäteollisuudella oli kuitenkin, hyötyyn perustuva suhde aarniometsiin.

- Teos ei katso vain taaksepäin, vaan pohdimme myös aarniometsien tulevaisuutta. Aarniometsät voivat myös palata, jos niin päätetään. Myös talousmetsissä voitaisiin ylläpitää paljon enemmän aarniometsän piirteitä, Kuuluvainen pohtii.

Nykyisin Suomen metsistä noin neljä prosenttia on luonnontilaisia tai lähes luonnontilaisia. Etelä-Suomen metsistä tällaisia on vain noin prosentin verran. Aarniometsien säilymisen kannalta on tärkeää, että ihmiset saavat niistä tietoa ja arvostavat niitä.

- Keskeisiä kysymyksiä tulevaisuudessa ovat metsien suojelualueverkon laajentaminen ja kaikkien vielä jäljellä olevien luonnonmetsien suojelu, ekologisesti köyhtyneiden metsien ennallistaminen, erityisesti suojelualueilla, ja luonnonmetsien piirteitä ylläpitävän metsänhoidon kehittäminen talousmetsissä.

Vahvistusta metsäsuhteeseen

Luonnonmetsät ovat monille tärkeä asia, ne herättävät ajoittain kiivastakin keskustelua. Kuuluvaisen mukaan on kuitenkin huolestuttavaa, että suomalaisten perinteisesti vahva metsäsuhde osoittaa ohenemisen merkkejä. Hän toivookin kirjan innostavan ihmisiä menemään metsään.

- Yhä harvempi on koskaan käynyt aarniometsässä, joka kuitenkin edustaa suomalaisen luonnon perustavinta elementtiä. Luonnonmetsät ovat muiden piirteidensä lisäksi hienoja virkistysympäristöjä, joita kannattaa suojella ja vaalia.

Petri Keto-Tokoi, Timo Kuuluvainen
Suomalainen aarniometsä
Maahenki-kustantamo, 48 euroa

Kuva: Kirjan kannen yksityiskohta