Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uruguayn ulkoministeri tutustui yhteistyöhön metsäopetuksessa

Sopimuksen allekirjoittaminen

Ulkoministeri Luis Almagron johtama virallinen uruguaylaisdelegaatio vieraili Helsingin yliopistossa 7.10.2010 tutustumassa Suomen ja Uruguayn korkeakoulujen väliseen yhteistyöhön erityisesti metsäalan opetuksessa. Mukana kertomassa toiminnasta olivat maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on tehnyt yhteistyötä uruguaylaisten kollegojen kanssa erityisesti Global Industrial Forestry Network (GIFN) -verkoston myötä. Verkostoon kuuluu Helsingin yliopiston lisäksi neljä jäsentä: Ruotsin maatalousyliopisto SLU, Universidad de la República Uruguaysta, Universidad do São Paulo Brasiliasta sekä University of Stellenbosch Etelä-Afrikasta. Tavoitteina on edistää talousmetsiin liittyvää korkeatasoista akateemista koulutusta, tutkimusta ja asiantuntijuutta vastaamaan globaalin metsäsektorin tarpeita.

Vuonna 2007 perustetun GIFN-verkoston ansiosta Helsingissä on järjestetty neljä kesäkurssia, joista kaikissa on ollut mukana professoreita Uruguaysta. Lisäksi kesäkurssit on järjestetty Brasiliassa ja Uruguayssa. Kursseilla on opettajia kaikista jäsenyliopistoista ja opiskelijoita kaikkiaan yli 30 maasta. Suomalaisopiskelijat ovat osallistuneet innokkaasti ulkomailla järjestettyihin kursseihin.

-Tiede ja koulutus ovat Uruguayn tulevaisuuden rakennuksessa. Se on kuitenkin tie, jota ei voi kulkea yksin: Kainsainvälisen akateemisen yhteisön tuki ja yhteistyö ovat tärkeitä. Toivomme, että voimme kehittää jatkossa lisää yhteisiä hankkeita, ministeri Almagro sanoi.

Myös Helsingissä ollaan tyytyväisiä yhteistyöhön.

- Saamme verkoston kautta tärkeää tietoa Etelä-Amerikan metsätalouden erityiskysymyksistä ja voimme jakaa suomalaista tietotaitoa. Yhteistyö on ollut hyvin hedelmällistä ja toivomme, että sitä voidaan tulevaisuudessa laajentaa. Suunnitelmia on jo tehty esimerkiksi jatko-opintohankkeista sekä muista GIFN:n teemoihin liittyvistä tutkimushankkeista, professori Bo Dahlin metsätieteiden laitokselta kertoo.

Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun puunjalostustekniikan laitoksella yhteistyön ytimessä on edistää tieteellistä osaamista sellun- ja paperinvalmistuksessa Uruguayssa. Keskeinen toimintamuoto on kansainvälinen maisteriohjelma, jonka suoritti 2007 - 2009 lähes 20 uruguaylaisopiskelijaa.

Teksti: Sanna Schildt
Kuva: Eero Roine