Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Professori Markku Ollikaisen luotsaama tiimi on Vuoden kouluttaja

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia on valinnut vuoden kouluttajaksi ympäristöekonomian professori Markku Ollikaisen ja hänen luotsaamansa nuoremmat asiantuntijat Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta.

Tunnustus annettiin ansiokkaasta, asiakkaan osaamistarpeet huomioivasta suunnittelutyöstä sekä innostavan oppimisilmapiirin luomisesta Palmenian Ympäristöekonomian Diploma -ohjelmassa.

- Vuoden kouluttajaksi on yleensä valittu yksittäinen ansioitunut henkilö, mutta tänä vuonna halusimme korostaa tiimityön merkitystä pitkän täydennyskoulutusohjelman suunnittelu- ja toteutusprosessissa, perustelee Palmenian johtaja Kauko Hämäläinen.

Hämäläisen mukaan Ympäristöekonomian Diploma -ohjelman pääkouluttajat ovat osallistuneet esimerkillisen innostuneesti koulutuksen rakenteen ja sisällön suunnitteluun yhteistyössä Palmenian ja tilaajaorganisaatioiden kanssa. Näin Ollikaisen johtama tiimi on voinut räätälöidä ohjelman sisällön vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeita.

Koulutukseen osallistuneiden antamien palautteiden mukaan asiantuntevat kouluttajat ovat onnistuneet luomaan opetustilanteisiin positiivisen, kannustavan ja vapautuneen ilmapiirin. Palkittujen kouluttajien esiintyminen on ollut innostavaa ja ”aivosoluja siirtelevää” ja heidän keskusteleva opetustapansa on motivoinut oppimaan.

Vuoden kouluttaja julkistettiin Palmenian sidosryhmille järjestetyssä Syyspäivässä 6.10.2010 Helsingin yliopistolla.

Lisätietoja:
Johtaja Kauko Hämäläinen, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia,
puh. (09) 191 54001 ja 050 366 3807