Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maataloustieteiden laitos järjesti sidosryhmäpäivän

Maataloustieteiden laitos esitteli toimintaansa sidosryhmilleen ja toimittajille torstaina 19.8. järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Päivän teemana oli ”Maatalousosaamista molekyyleistä robotteihin”.

Tilaisuuden avannut laitoksen johtaja Jarmo Juga korosti sidosryhmäsuhteiden merkitystä.

- Työelämäsuhteiden avulla saamme tärkeää tietoa esimerkiksi siitä, mihin suuntaan tutkintoja kannattaa kehittää. Palaute koko sektorilta on tärkeää, hän painotti.

Tilaisuuden aluksi Juga ja laitoksen yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta vastaava varajohtaja Laura Alakukku kertoivat uudesta laitosrakenteesta, opetuksesta, tutkimuksesta ja alumnitoiminnasta. Kysymyksiä yleisössä herättivät muun muassa laitoksen suhteet yhteistyökumppaneihinsa sekä laitoksen ja maatalousalan sektoritutkimuslaitosten keskinäinen työnjako.

Tietoa tutkimuksesta ja peltorobotin ihmettelyä

Alkutilaisuuden jälkeen noin kolmikymmenpäinen kutsuvierasjoukko jakaantui ryhmiin ja lähti kiertämään opetus-ja tutkimustilan pihapiiriin sijoiteltuja rasteja. Kaikki rastit oli suunniteltu niin, että niillä oli jokin tutkimuksellinen teema. Teemoina olivat eläinten hyvinvointi ja eläintuotteiden laatu, geenitutkimus kasvinjalostuksessa, maatalouden automaatio sekä bioenergia ja energian säästö.

Jokaisella rastilla oli tutkijoita kertomassa tutkimuksestaan, usein rekvisiitan kera. Esimerkiksi kasvinjalostusta esitelleellä rastilla oli tietoa elävöittämässä mansikantaimia ja gerberoita, ja maatalouden automaatiosta kertoneella rastilla yleisö sai hämmästellä peltorobottia.

Viimeistä rastia varten siirryttiin yhdessä pellon koekentille, missä bioenergia-rastin pitäjät esittelivät muun muassa maa-artisokan käyttömahdollisuuksia. Tilaisuuden päättivät Jarmo Jugan kiitossanat, minkä jälkeen innokkaimmat jäivät vielä keskustelemaan ja kyselemään.

Laura Alakukku piti sidosryhmäpäivää onnistuneena ja huomautti, ettei ainoa hyöty ollut vain laitoksen tekeminen tunnetuksi ulkopuolisille. Sidosryhmäpäivän suunnittelu ja toteutus on Alakukun mukaan ollut laitokselle hyödyllistä myös sisäisesti.

- Koko laitos on ollut päivän suunnittelussa mukana. Samalla olemme oppineet toisiltamme ja tulleet keskenämme tutummaksi, hän kiitteli.

Teksti ja kuva: Sonja Lindroos