Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Hyytiälän metsäsasema juhli 100-vuotispäiviään

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Helsingin yliopiston tutkimusasema Hyytiälässä juhli viikonvaihteessa satavuotista taivaltaan. Vuonna 1910 alun perin metsäalan opiskelijoiden harjoitusalueeksi perustettu asema on vuosisadassa kasvanut maailmanluokan tutkimusasemaksi.

Pyöreiden vuosien juhliminen alkoi torstaina Paavo Lipposen avaamalla Forest and climate-juhlaseminaarilla. Juhlinta jatkui perjantaina kutsuvierasjuhlalla ja lauantaina avoimien ovien päivällä. Avointen ovien päivään osallistui 400 vierasta.

Juhlitun metsäaseman ylpeyksiin kuuluu SMEAR-asema, jolla mitataan metsän ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta. Mittauksen kohteena ovat muun muassa metsässä muodostuvat pienhiukkaset ja metsän hiilidioksidivaihto ilmakehän kanssa. Tuloksia voidaan hyödyntää tutkittaessa esimerkiksi metsien kykyä toimia hiilinieluina.

Metsien vaikutus ilmastonmuutokseen yleisemminkin on eräs Hyytiälän nykyisen tutkimuksen painopistealueista. Myös soiden ojituksen vaikutusta hiilitaseeseen ja energiapuun korjuun vaikutuksia tutkitaan nyt paljon. Tutkimus ja opetus painottuvat koko ajan enemmän metsänhoidon ja metsätalouden ympäristövaikutuksiin.

Tutkimus on Hyytiälässä monitieteistä, mitä tutkijat pitävät aseman erityisenä vahvuutena. Metsäaseman erityisyyteen kuuluu myös se, että siellä on mitattu maailman mittakaavassakin harvinaisen pitkiä mittaussarjoja. Arvokas tutkimustieto on vapaasti kaikkien käytettävissä.

Perinteikäs kenttäkurssipaikka

Hyytiälä on aina ollut ja on edelleen tärkeä myös opiskelijoiden kurssipaikkana. Metsätieteiden opiskelijat tulevat Hyytiälään ensimmäisinä opiskelukesinään oppimaan metsänhoitoa ja – tutkimusta käytännössä.

-Teoria ja kenttätyö tukevat toisiaan, niiden molempien kautta muodostuu kokonaiskäsitys metsästä. Opiskelijoiden täällä saama ammattitaito näkyy Suomen metsissä, sanoo asemaa 20 vuotta johtanut Antti Uotila.

Nykyaikaisen tutkimuksen ja opetuksen esittelyn lisäksi juhlissa muisteltiin myös metsäaseman alkuaikoja. Joukko opiskelijoita ja kenttäkurssien assistentteja esitti kuvaelman, joka valotti aseman ja metsäalan opiskelijoiden elämää 1910-luvulla. Moni asia oli tuolloin tosin, mutta sadan vuoden takaa löytyy yhteyksiä nykyaikaankin. Vielä 2010-luvullakin metsäylioppilaat opiskelevat viimeisimmän tutkimustiedon ja – menetelmien lisäksi esimerkiksi puiden mittausta ja kaatoa.

Hyytiälän metsäasema

 

Teksti ja kuva: Sonja Lindroos