Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta saa syksyllä FidiPro-professorin

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta sai yhden Suomen akatemian myöntämistä FidiPro-professuureista. FidiPro-professoriksi tiedekuntaan tulee professori Yong-Hwan Lee Seoul National Universitystä Etelä-Koreasta.

Professori Yong-Hwan Lee (s.1961) on perustanut Etelä-Koreaan sienten genomeja vertailevan tutkimuskeskuksen. Hän yhdistää sienten genomien tutkimuksissaan systeemibiologiaa ja kehittyneitä bioinformatiikan metodeja. Alansa merkittävimpiin tutkijoihin kuuluva Lee saapuu Helsinkiin syyskuussa.

Lee tulee professoriksi hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda sienten ja niiden taudinaiheuttajamekanismien vertailevaan tutkimukseen kohdistuva osaamiskeskittymä. Hankkeessa yhdistyvät sienten vertaileva genomitutkimus ja patogeenisyyttä säätelevien geneettisten tekijöiden vertailu. Projektissa ovat mukana metsätieteiden ja maataloustieteiden laitokset.

-FidiPro-projekti antaa meille mahdollisuuden kehittää aidosti synergistä yhteistyötä biologian, biokemian, rakennebiologian ja bioinformatiikan välillä. Se myös helpottaa tekemään uusia löytöjä, joiden pohjalta voidaan kehittää teollisuuden biotuotteita, kertoo projektin kokonaisjärjestelyjä koordinoiva metsäpatologian professori Fred Asiegbu metsätieteen laitokselta.

- Opetuksen puolella projekti antaa mahdollisuuden vahvistaa opetusta sienien biologian sekä kasvi-ja metsäpatologian alueilla. Se myös parantaa mahdollisuuksiamme kouluttaa ja tukea nuoria funktionaalisen genomitutkimuksen ja bioinformatiikan tutkijoita, Asiegbu sanoo.

- Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen bioinformatiikan maisteriohjelma on jo
lisännyt vuorovaikutustamme tietojenkäsittelyn ja bioinformatiikan ammattilaisten ja
opiskelijoiden kanssa. Tämä toivottava kehitys vahvistuu edelleen professori Leen
aloittaessa toimintansa, iloitsee akatemiaprofessori Jari Valkonen, joka edustaa
maatalous-metsätieteellistä tiedekuntaa maisteriohjelman johtoryhmässä ja toimii
FiDiPro-hankkeen yhteyshenkilönä maataloustieteiden laitoksella.

FidiPro-ohjelma on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka myöntää suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille rahoitusta ulkomaisten tai pitkään ulkomailla toimineiden suomalaisten huippututkijoiden palkkaamiseen.

Suomen Akatemia myönsi rahoituksen yhteensä yhdeksään suomalaisiin yliopistoihin tulevaan FidiPro-professuuriin. Helsingin yliopisto sai niistä viisi. Yong-Hwan Leen lisäksi Helsingin yliopistoon FidiPro-professoreiksi tulevat professori Robert Benny Gerber ja tohtori Douglas Worsnop Yhdysvalloista, professori Robert Rollinger Itävallasta ja professori Juni Palmgren Ruotsista.

 

Teksti: Sonja Lindroos