Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Heljä-Sisko Helmisaari aloitti uutena metsämaatieteen professorina

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Kesäkuun alussa maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aloitti uusi metsämaatieteen professori Heljä-Sisko Helmisaari.

Tiedekunta on Helmisaarelle tuttu, sillä hän on opiskellut täällä itsekin. Helmisaari aloitti opintonsa ympäristönsuojelutieteestä ja jatkoi metsätieteillä. Joensuun yliopistoon tekemänsä väitöstyön aiheena hänellä oli metsien ravinnedynamiikka.

Helmisaari on työskennellyt uransa aikana monissa tutkimusprojekteissa, usein niiden johtajana. Työpaikkanaan hänellä on viimeiset parikymmentä vuotta ollut Metsäntutkimuslaitos.

Metsäalalla paljon mahdollisuuksia

Metsäalan pariin Helmisaaren houkutteli aikanaan kiinnostus luontoon. - Jo pienenä lapsena oli haave, että haluan luonnontutkijaksi, Helmisaari muistelee.

Hän toivoo, että metsämaatieteestä kiinnostuneet nuoret uskaltaisivat lähteä opiskelemaan alaa.

– Ei pidä liikaa kuunnella puheita siitä, että alalla olisi nyt vaikeaa. Metsäalalla on paljon mahdollisuuksia, monipuolista metsäalan tutkintoa voi soveltaa moneen ammattiin, Helmisaari sanoo.

Professorina Helmisaari haluaa painottaa metsämaan perustoimintojen opetuksen ja tutkimuksen merkitystä.

- Metsämaan ja koko metsäekosysteemin toiminnot, kuten ainekierrot, on tunnettava perusteellisesti, jotta ympäristömuutosten ja metsätalouden toimien vaikutukset pystytään ymmärtämään ja ennakoimaan, hän painottaa.

Metsämaan perustoimintoihin liittyvät myös Helmisaaren viimeisimmät tutkimusprojektit. Ne käsittelevät muun muassa metsämaan ravinteiden saatavuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä puiden ja muun metsäkasvillisuuden maanalaisten osien merkitystä hiilen kierrossa.

Tekemällä oppii

Helmisaari haluaa korostaa opetuksessa itse tekemisen merkitystä.

-Learning by doing, ihminen oppii parhaiten itse tekemällä. Siihen suuntaan on tiedekunnassa mentykin, hän kiittelee.

Helmisaari pitää tärkeänä sitä, että tiedeyhteisö osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun.

– Yliopisto ei ole irrallinen yhteiskunnasta. Uusiin ilmiöihin ja suuntauksiin pitää ottaa kantaa tehdyn tutkimuksen pohjalta, hän sanoo.

Harrastuksista kysyttäessä Helmisaari nauraa ja sanoo, että oma ammatti on jo sinänsä harrastus. Muuten aika kuluu muun muassa perheen ja liikunnan parissa.

Teksti ja kuva: Sonja Lindroos