Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ravitsemustiede jälleen suosituin hakukohde

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tämänvuotiset valintakokeet järjestettiin keskustakampuksella 2.6. Tiedekuntaan haki yli 1700 hakijaa, yhdeksän prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Itse valintakokeisiin saapui lopulta noin reilu tuhat hakijaa.

-Suuret hakijamäärät tänä ja viime vuonna selittyvät osittain vuonna 2009 käyttöön otetulla sähköisellä hakujärjestelmällä, arvioi tiedekunnan opiskelijavalinnan parissa työskentelevä suunnittelija Anitra Kinnunen.


Eri yliopistojen kesken koordinoitu hakujärjestelmä helpottaa kokeisiin ilmoittautumista, mikä näkyy hakijamäärissä.


Sama koe useammalle oppiaineelle


Eniten hakijoita houkutteli tänä vuonna edellisvuosien tapaan ravitsemustiede, jonka kokeeseen oli ilmoittautunut 372 hakijaa. Kilpailu on kovaa, sillä oppiaineeseen otetaan vain 15 uutta opiskelijaa. Yhteensä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valintakokeiden kautta valitaan tänä vuonna 331 uutta opiskelijaa. 


Eniten aloituspaikkoja on mikrobiologian ja elintarvikekemian sekä kasvintuotannon biologian oppiaineissa, joihin otetaan molempiin 40 opiskelijaa. Vähiten aloituspaikkoja on maaperä-ja ympäristötieteessä, johon valitaan kymmenen uutta opiskelijaa.


Kokeet muodostuvat hakukohteesta riippuen monivalintakysymyksistä, esseetehtävistä ja laskutehtävistä, joihin vastataan valintakoekirjallisuuden tai esimerkiksi lukion kemian oppimäärän tietojen perusteella. Osaan kokeista kuuluu myös tehtäviä, joihin vastataan kokeessa jaettavan aineiston pohjalta.   


Hakukohteita maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on yhteensä 15, mutta erisisältöisiä kokeita vain seitsemän. Osa kokeista on samoja kahdelle tai useammalle oppiaineelle.


”Ei tarvitse vain toimistossa istua”


Niklas Wickholm, 21, pyrki valintakokeissa opiskelemaan metsäekologiaa sekä metsävaratiedettä ja -teknologiaa, joihin pystyi hakemaan yhdellä ja samalla kokeella.


- Monipuolisia aloja, ei tarvitse vain toimistossa istua. Alojen opinnot antavat myös paljon mahdollisuuksia työelämässä, Wickholm kertoi hakuvalintojensa syistä.


Heti kokeen jälkeen tuntui siltä, ettei koe mennyt ihan nappiin.  -Yritän ensi vuonna uudestaan, jos en nyt pääse, hän pohti.  


Takaraja valintakokeen tulosten selviämiselle on 20.heinäkuuta. Tiedekunnasta lupaillaan kuitenkin, että tuloksia voi alkaa odotella jo heinäkuun alkupuolella.


Teksti ja kuva: Sonja Lindroos