Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta jakoi vuoden 2010 Hyvä opettaja- ja väitöskirjapalkinnot

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta palkitsi tiedekuntailtapäivässään 25.5 Veli-Pekka Kivisen vuoden 2010 Hyvä opettaja-palkinnolla ja Kaarina Lukkarin vuoden 2009 väitöskirjapalkinnolla.

Hyvä opettaja -palkinnon saanut Veli-Pekka Kivinen on yliopistonlehtori metsätieteiden laitokselta. Palkitsemisen perusteiksi mainitaan muun muassa Kivisen antaman opetuksen korkea taso ja positiivinen suhtautuminen opiskelijoihin.

- Kivinen on määrätietoisesti kehittänyt ja uudistanut metsäteknologian opetusta tiedekunnassa, perusteluissa kiitellään.

Kivistä palkinnon saajaksi ehdottaneita Metsäylioppilaita miellytti myös hänen tapansa kerätä säännöllisesti kursseiltaan palautetta ja lähettää kurssin opiskelijoille siitä kooste.

-Koosteesta ilmenee, mihin Kivinen aikoo jatkossa kiinnittää huomiota. Se motivoi antamaan palautetta, opiskelijat kertovat.

Opettajana vasta kolmisen vuotta toiminut Kivinen  yllättyi iloisesti saadessaan tunnustusta opetustyöstä näin nopeasti.

 -Olen omistautunut ja sitoutunut opetustyöhön, Kivinen pohdiskeli valintansa syitä. 

-Valinta tarkoittaa, ettei ihan väärällä polulla olla.

Tiedekunnan Hyvä opettaja-palkinto jaetaan vuosittain ansiokkaasta toiminnasta yliopisto-opettajana. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää tiedekunnan opiskelijat.

Väitöskirjapalkinto Kaarina Lukkarille

Tiedekunnan palkinto vuoden 2009 parhaasta väitöskirjasta myönnettiin FT Kaarina Lukkarille. Lukkarin väitöskirja Chemical characteristics and behaviour of sediment phosphorus in the northeastern Baltic Sea käsittelee Itämeren sedimenteissä esiintyvän fosforin esiintymismuotoja ja fosforin kytkeytymistä sedimentin ja veden välisiin ravinnevirtoihin.

-Tutkimus tuo uutta tietoa Itämeren rehevöitymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kyseisiä tekijöitä selvitetään paljon mallinnuksen avulla, mutta sedimenttien osuus rehevöitymisprosessissa jää usein pimentoon. Se on kuitenkin keskeinen prosessiin vaikuttava tekijä. Palkittavaan tutkimukseen on viitattu mm. kesällä 2009 ilmestyneessä valtioneuvoston selonteossa Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta, perusteluissa kerrottiin.

Kaarina Lukkarin maa- ja ympäristökemian (nykyisin maaperä - ja ympäristötieteen) alan väitöskirjatyön vahvuutena on myös sen poikkitieteellinen luonne. Työ tehtiin Merentutkimuslaitoksella ja se on vaatinut syvällistä perehtymistä meritieteelliseen, erityisesti merikemialliseen tutkimukseen.

- Hienoa, että kovasta työstä saa palkinnon. Tunnustuksen saaminen kannustaa jatkamaan tutkimustyössä, Kaarina Lukkari pohtii.

Väittelemisensä jälkeen Lukkari on jatkanut saman aihepiirin ja merisedimenttien biogeokemian tutkimista Suomen ympäristökeskuksen Merikeskuksessa.

Hyvä opettaja - ja väitöskirjapalkinnot jaettiin maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laatuaan ensimmäisessä tiedekuntailtapäivässä 25.5.

Teksti ja kuva: Sonja Lindroos