Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Opiskelijat vastaan vieraslajit

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Vieraslajit ovat yksi suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle. Vieraslajeja on levinnyt jo kauan, mutta ongelman vakavuuteen ja toimintaohjeiden puutteeseen on vasta herätty. Suomen vieraslajistrategiaa odotellessa Metsätieteiden laitoksen Alien species -kurssilaiset likasivat kätensä ja kävivät kurtturuusukasvustojen kimppuun yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Vieraslajit ovat ihmisen avulla uusille esiintymisalueille levinneitä lajeja. Yliopistonlehtori Petri Nummen mukaan vieraslajit ovat uhka maailmanlaajuiselle luonnon monimuotoisuudelle. Niistä on myös taloudellisia seuraamuksia.

- Vieraslajit aiheuttavat suoria tuhoja ja lisäksi niiden torjunta ja hävittäminen on kallista. Suomessa vieraslajeja on maalla ja vesistöissä reilut 600. Voimakkaimmin leviäviä vieraslajeja ovat mukaan puutarhakasvit. Monien lajien vaikutuksia ei edes tunneta, Nummi kertoo.

Luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila Helsingin kaupungin rakennusvirastosta kertoo kaupungin olevan vieraslajien suhteen odottavalla kannalla. Valtakunnallisen vieraslajistrategian on määrä valmistua vuoden 2010 aikana.

- Toivomme sen tuovan selvyyttä siihen, mitä torjuntatoimia vieraslajeja vastaan tarvitaan. Olisi hienoa, jos strategian valmistuttua kaupunki tekee omansa, Ylikotila vetoaa.

Kurtturuusun kimppuun

Kansainvälisellä Alien species -kurssilla opiskelijat kohtasivat aiheensa luonnossa. Opiskelijat sekä lehtorit Eshetu Yirdaw ja Petri Nummi kokeilivat kurtturuusun (Rosa rugosa) hävittämistä helsinkiläisiltä rannoilta. Särkkäniemen pieni kurtturuusuesiintymä oli nopeasti tuhottu. Juuria jäi vielä poistamatta, joten työtä pitänee jatkaa ruusun lopulliseksi hävittämiseksi.

Kohde osoitti ajoissa tehtävän hävittämisen helppouden. Kallahdella opiskelijat tutustuivat tilanteeseen, jossa ruusu on levinnyt laajalle alueelle. Pelkin käsivoimin ruusun hävittäminen ei enää onnistu. Paikalle osunut ulkoilija antoi tukensa yritykselle poistaa ruusua uimarannan läheisyydestä.

Ruusujen hävittäminen toteutettiin yliopiston ja kaupungin yhteistyönä. Kurssilaiset tekivät työn ja kaupunki tarjosi työvälineet sekä huolehti kasvijätteen asianmukaisesta hävittämisestä. Jäte täytyy käsitellä oikein, jotta leviäminen estyy.

- Kaupunki suhtautuu myönteisesti vapaaehtoistyöhön vieraslajien torjunnassa. Toimintamalli vaatii vielä kuitenkin kehittelyä ja vieraslajistrategian myötä asia tulee ajankohtaiseksi, Ylikotila sanoo.

Teksti ja kuva: Sari Suhonen