Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Suomalainen Tiedeakatemia valitsi vuosikokouksessaan 12.4.2010 uusia jäseniä. Mukana on neljä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan professoria.

Elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen professori Hely Tuorila on toiminut maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan tutkimusasioista vastaavana varadekaanina vuoden 2010 alusta.

Kasvinjalostustieteen professori Teemu Teeri toimii myös maataloustieteiden laitoksen tutkimuksesta vastaavana varajohtajana.

Metsätieteiden laitos on edustettuna kahden henkilön voimin. Harri Vasander toimii metsätieteiden laitoksella suometsätieteen professorina ja laitoksen varajohtajana. Olli Tahvonen hoitaa kansantaloudellisen metsäekonomian professorin tehtävää.

Suomalainen Tiedeakatemia on yleistieteellinen keskusseura, jonka tehtävänä on edistää tieteellistä tutkimusta sekä toimia korkeatasoista tiedettä edustavien tutkijoiden yhdyssiteenä. Tiedeakatemia muodostuu kahdesta osastosta, matemaattis-luonnontieteellisestä ja humanistisesta. Osastot jakaantuvat vielä tieteenalakohtaisiin ryhmiin, joilla on kiinteät paikkaluvut. Varsinaisiksi jäseniksi kutsutaan ansioituneita suomalaisia tieteenharjoittajia.

Julkaisuluettelot
Olli Tahvonen (pdf)
Teemu Teeri (pdf)
Hely Tuorila
Harri Vasander (pdf)

Yhteystiedot löytyvät Mainari-henkilöhakemiston kautta.

Suomalaisen Tiedeakatemian uudet jäsenet löytyvät Tiedeakatemian sivuilta.