Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Suomen Kulttuurirahasto palkitsi nuoria tutkijoita

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Suomen Kulttuurirahaston Mikko Sillanpään rahasto on myöntänyt 5.000 euron palkinnot MMT Frederick Teyelle ja FT Anu Siroselle. Palkinnot luovutettiin Suomen Maataloustieteellisen Seuran vuosikokouksessa 29.4.2010 Viikissä, Helsingissä.

Frederick Teye (s.1977) lähti ennakkoluulottomasti opiskelemaan maataloutta Suomeen, jossa olosuhteet ovat hyvin erilaiset verrattuna hänen kotimaahansa Ghanaan. Hänen tutkimuksissaan maatalous- ja ympäristöteknologiset ratkaisut perustuvat vahvaan teoreettiseen ja mittaustekniseen osaamiseen.

Teye on tarttunut tärkeisiin ja ajankohtaisiin aiheisiin tutkiessaan pelloilta valuvien vesien puhdistusta ja navetoiden ilmanvaihdon parantamista sekä navetoiden kaasumaisia päästöjä. Hänen väitöskirjansa liittyi navetoiden ilmanvaihdon parantamiseen (Microclimate and gas emissions in dairy buildings: Instrumentation, theory and measurements), ja se on tarkastettu Helsingin yliopistossa vuonna 2008.

Toinen palkinnon saaja Anu Sironen, (s.1974) väitteli vuonna 2009 Turun yliopistossa aiheenan sikojen uroshedelmällisyyden geenivirhe (Molecular genetics of the immotile short tail sperm defect). Tutkimus kattoi geenin paikallistamisen ja geenivirheen kuvaamisen. Vian aiheuttajaksi osoittautui geeniin liittynyt liikkuva DNA-elementti. Tutkimus tuotti myös DNA-testin, jolla vika voidaan karsia pois sikojen valintaohjelman yhteydessä. Suomen Akatemia on myöntänyt tutkimuksen jatkamiseen 3-vuotisen rahoituksen.

Mikko Sillanpään rahasto kuuluu nimikkorahastona Suomen Kulttuurirahastoon ja sen tarkoituksena on edistää maataloustutkimusta, kohottaa sen tasoa ja innostaa tutkimustyön suorittajia myöntämällä palkintoja erityisesti nuorille alle 35-vuotiaille tutkijoille. Professori Mikko Sillanpää (1925 -1992) työskenteli Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa (MTT) vuosina 1957-1989.