Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Puukerrostaloja ja uusi lautasmalli

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Suomessa suljetaan tehtaita, kun metsäteollisuus matkaa sinne, missä puu on huokeaa – ennen muuta Latinalaiseen Amerikkaan. Brasilia on myös maatalouden globaali jättiläinen. Miltä näyttää metsäteollisuuden ja ruoantuotannon tulevaisuus Suomessa? Entä kuinka yhdistää siihen ilmastonmuutoksen torjunta ja ruokaturvan takaaminen maailman kasvavalle väestölle?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia -paneelissa Viikissä. Keskustelua innoitti eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti aiheesta.

Liiketaloudellisen metsäekonomian professorin Lauri Valstan mielestä iso kysymys on, kuinka tutkimustieto ja politiikka saataisiin sovitettua yhteen.

– Tutkimuksen perusteella on tietoa siitä, mikä olisi paras käyttötapa metsille ilmaston kannalta. Se ei vain aina ole poliittisesti tarkoituksenmukaisin.

Esimerkiksi puurakentamisen ilmastohyödyistä on hänen mukaansa näyttöä. Puukerrostaloja ei kuitenkaan saada aikaan ilmastosopimuksin, eikä niiden rakentamisen tueksi synnytetä haittaveroja.

Valsta uskoo, että metsäteollisuudella vaikeuksista huolimatta on sijansa Suomessa tulevaisuudessakin.

– Täällä on valmis, toimiva järjestelmä. Haaste on, että yritykset ovat panostaneet tuotekehitykseen vähän. Siinä ne pelaavat mielestäni pienellä riskillä.

Agroekologian professori, maa- ja metsätaloustieteellisen tiedekunnan varadekaani Juha Helenius kaipaa biopolitiikkaan globaalia näkökulmaa.

– Tulee pohtia, kuinka isoihin globaaleihin muutoksiin, kuten väestönkasvuun ja biodiversiteetin katoamiseen, yhdistetään ajatus paikallisesta huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta.

Kansallisellakin tasolla voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi Ruotsissa virallisiin ravitsemussuosituksiin, niin sanottuun lautasmalliin, aiotaan lisätä ruokien ympäristövaikutukset.

Biopolitiikan tulevaisuus -paneelikeskustelussa 15.4.2010 olivat mukana tulevaisuusvaliokunnasta kansanedustaja Kyösti Karjula ja dosentti Osmo Kuusi, UPM:stä johtaja, johtoryhmän jäsen Hans Sohlström sekä MTK:stä johtaja Seppo Aaltonen. Maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta mukana olivat professori Lauri Valstan lisäksi professori Jukka Ahokas sekä puheenjohtajana toiminut varadekaani Juha Helenius.

Teksti: Maria Manner

Tutustu Löytöretkiä biopolitiikkaan - Suomen biopolitiikan haasteita ja näkökulmia globaaleissa puitteissa 2010-2050 -raporttiin verkossa Eduskunnan verkkosivuilla.