Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta onnitteli valmistuneita

Vastavalmistuneen piti MMM Sanna-Helena Rantala.Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan perinteistä valmistumisjuhlaa vietettiin jälleen 16.4.2010 yliopiston juhlasalin arvokkaassa miljöössä. Valmistumistaan juhlisti vieraidensa kanssa lähes 50 kandidaattia, maisteria, lisensiaattia ja tohtoria.

Uudistuneessa juhlaseremoniassa valmistuneet saapuivat saliin kulkueena dekaanin johdolla. Tiedekunnan onnitteluna kukin sai vuorollaan tiedekunnan onnittelukortin ja keväisen gerberan.

Valmistuneita tiedekunnan puolesta onnitellut dekaani Marketta Sipi painotti alan ajankohtaisuutta ja tärkeyttä sekä tänä päivänä, että tulevaisuudessa.

- Meiltä valmistuneille ovat ovet avoinna moniin suuntiin. Olkaa siis ennakkoluulottomia ja katselkaa rohkeasti ympärillenne työuralle suunnatessanne, hän kehotti.

Vastavalmistuneen puheen piti maatalouspolitiikka pääaineenaan maisteriksi valmistunut MMM Sanna-Helena Rantala. Myös hän piti tiedekunnan aloja merkittävinä tekijöinä nykymaailmassa.

- Monet maailman päättäjätkin ovat sitä mieltä, että maa- ja metsätalous tulee nähdä aloina, joiden avulla voidaan ratkaista maailman nälkäongelma ja samalla torjua tehokkaasti ilmastonmuutosta. Me olemme bioenergiaosaajia, ympäristöosaajia, ilmastonmuutoksen torjujia, hiilinielujen asiantuntijoita ja me tulemme kehittämään tulevaisuuden haasteisiin vastaavaa ruoantuotantoa, hän sanoi.

"Merkkihetken välitilinpäätöksessään" hän summasi opiskeluaikojaan lämmöllä.

- Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta on antanut minulle paitsi monipuolisen tutkinnon, myös koko joukon hienoja ystäviä, verkostoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä mahtavaa elämänkokemusta. Suosittelenkin teitä kaikkia pitämään yhteyttä niin opiskelijatovereihinne kuin yliopistoonkin – tällaista hienoa joukkoa harvoin tapaa tuolla maailman turuilla ja toreilla!

Juhlapuhuja, vararehtori Jukka Kola kutsui kaikki valmistuneet juhlimaan seuraavan kerran samaan saliin vuonna 2014, kun tiedekunnan seuraava promootio järjestetään. Rantalan tapaan hän toivotti kaikki myös mukaan yliopiston alumnitoimintaan.

Teksti ja kuva: Sanna Schildt

Tutustu alumnitoimintaan ja tule mukaan alumnikampukselle!