Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Viikin työelämäviikolta vinkit työnhakuun

TyöelämäviikkoViikin kampuksen tiedekuntien ja yliopiston urapalvelujen järjestämän työelämäviikon 22.-26.3.2010 tilaisuuksissa on tarjolla työelämätietoutta monesta näkökulmasta. Maanantain starttitilaisuudessa kuultiin visioita työelämän nykytilasta ja tulevaisuudesta, viikkiläisestä vinkkelistä katsottuna.

- Tulevaisuus näyttää taantumasta huolimatta yliopisto-opiskelijan näkökulmasta erittäin hyvältä: erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä tullaan jatkossa tarvitsemaan suuri määrä osaajia, Marita Aho Elinkeinoelämän keskusliitosta kertoi.

Palvelukseen halutaan: hyvä asenne

Heti ei kuitenkaan tarvitse tarttua johtotehtäviin. Vantaan kaupungilla henkilöstökonsulttina työskentelevällä Tuija Hulkkosella ja tiedekunnan alumnilla, Fazerilla asiakasmarkkinointipäällikkö Antti Kuismalla oli rauhoittavia uutisia kesätöitä, harjoittelupaikkaa tai ensimmäistä työpaikkaa valmistuneena etsiville.

- Tutkinto on kuin työelämän ajokortti: sitä tarvitaan, mutta varsinaiset työelämätaidot opitaan pääasiassa töitä tekemällä, Hulkkonen sanoi.

- Ensimmäisissä työpaikoissa on tärkeintä sosiaalinen pelisilmä, halu oppia ja soveltaa osaamaansa sekä tarttua toimeen, Kuisma totesi viisi vuotta työelämässä viettäneen kokemuksella.

Vanhana viikkiläisenä Kuismalla oli vahva näkemys opintojen ja työelämän suhteesta elintarvikealalla. Parasta antia Viikissä oli laaja-alainen pellosta pöytään -osaaminen, joka mahdollistaa töissä keskustelun organisaation eri tasojen kanssa. Hän kiitteli myös käytännönläheisiä linkkejä opetuksessa sekä mahdollisuutta rakentaa omaa osaamisportfoliotaan mittavasta valikoimasta suuntautumisvaihtoehtoja.

- Tietoa ja tuke akateemiseen yrittäjyyteen olisin toivonut opintoihin lisää, Kuisma pohti.

- Viikki on tiivis yhteisö ja opiskeluaikoina syntynyt verkosto on tärkeä myös työelämässä, hän painotti.

Harjoittelusta eväitä uralle

Yksi kätevä väylä oman alan töihin on työharjoittelu. Professori Juha Voipio bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnasta esitteli puheenvuorossaan työharjoittelua osana opintoja.

- Työharjoittelun tarkoituksena on kehittää ja syventää asiantuntijuutta. Harjoittelu tarjoaa mahdollisuuden tutustua oman alan töihin ja luoda hyviä kontakteja työnantajiin. Harjoittelu tai kesätyöt avaavat monelle oven ensimmäiseen valmistumisen jälkeiseen työpaikkaan, Voipio sanoi.

- Harjoittelussa näkee, millaista osaamista omalla toivealalla tarvitaan ja voi siten suunnata loppuja opintoja itseä kiinnostavan uran tarpeiden mukaisesti, hän pohti.

Tuija Hulkkosen mukaan työantajien eniten arvostamaa osaamista tällä hetkellä ovat ammattiosaaminen, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, oman osaamisen kehittäminen ja asiakaspalvelutaidot.

-Tulevaisuuden trendinä on näkyvissä muutosvalmiuden korostuminen, oman uransakin harjoittelun kautta aloittanut Hulkkonen kertoi.

Kuva: Lauri Voutilainen

Työelämäviikon myöhemmissä tilaisuuksissa palataan starttitilaisuuden aiheisiin. Ohjelmaan voi tutustua Viikin kampuksen sivuilla www.helsinki.fi/viikki/tyoelamaviikko/2010Työelämäviikon kaikki tilaisuudet pidetään Infokeskuksen 5. kerroksessa (Viikinkaari 11). Tervetuloa!