Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekuntaan valittu varadekaanit ja uutta laitosjohtoa

Dekaani Marketta Sipi on tiedekuntaneuvosto kuultuaan valinnut tiedekunnan varadekaanit.

Helsingin yliopiston johtosäännön (8.10.2009, 29 §) mukaan tiedekunnassa voi olla dekaanin lisäksi yksi tai useampi varadekaani. Varadekaaniksi valittavalta vaaditaan, että hän on professori tai dosentti, joka on palvelussuhteessa yliopistoon ja että hänellä on varadekaanin tehtävien hoitamiseksi tarvittava kyky ja ammattitaito sekä käytännössä osoitettu hyvä johtamistaito. Varadekaanilla tulee olla kokemusta tiedekunnan piiriin kuuluvan tieteenalan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä näiden johtamisesta.

Varadekaani tukee dekaania tiedekunnan kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja laitosten yhteistyön edistämisessä dekaanin määräämällä tehtäväalueella.

Opetusasioista vastaavaksi varadekaaniksi valittiin professori Juha Helenius (agroekologia). Helenius toimii myös ensisijaisesti dekaanin sijaisena tarvittaessa.

Tutkimus- ja jatkokoulutusasioista vastaavaksi varadekaaniksi valittiin professori Hely Tuorila (elintarviketeknologia/elintarvikkeiden aistinvarainen laatututkimus).

Dekaani Sipi ilmoitti lisäksi, että mahdollisestakolmannen. varadekaanin valinnasta ja tehtävistä päätetään toimikauden alettua.

Kolmelle laitokselle nimetty johtajat

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakenne muuttuu vuoden 2010 alusta alkaen, kun uusi yliopistolaki astuu voimaan. Tiedekunnan yhdeksästä laitoksesta muodostetaan neljä uutta laitosta. Dekaani vahvisti laitosneuvostojen valinnat laitosten johtajiksi. Nyt valittujen johtajien toimikausi on 1.1.2010 – 31.12.2013.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen johtajaksi valittiin dosentti, MMT Christel Lamberg-Allardt. Laitoksen muodostavat nykyiset elintarviketeknologian sekä soveltavan kemian ja mikrobiologian laitokset.

Maataloustieteiden laitoksen johtajana aloittaa kotieläinten jalostustieteen professori (mvs), dosentti, MMT Jarmo Juga. Laitoksen muodostavat nykyiset agroteknologian, kotieläintieteen ja soveltavan biologian laitokset.

Taloustieteen laitoksen johtoon astuu kuluttajaekonomian professori, VTT Visa Heinonen. Taloustieteen laitos säilyy ennallaan.

Metsätieteiden laitoksella johtajan valintaprosessi on vielä kesken. Metsätieteiden laitos tulee muodostumaan nykyisistä metsäekologian, metsäekonomian ja metsävarojen käytön laitoksista.