Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaaniksi Marketta Sipi

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan uutena dekaanina aloittaa vuonna 2010 puuteknologian professori Marketta Sipi.

Sipi on työskennellyt Helsingin yliopistolla apulaisprofessorina ja professorina vuodesta 1997 alkaen sekä toiminut Teknillisessä korkeakoulussa puutekniikan dosenttina vuodesta 1994. Hän on ollut tiedekunnan opintoasioista vastaava varadekaani vuodesta 2004 alkaen ja metsävarojen käytön laitoksen johtaja vuosina 2001 - 2009.

Marketta Sipi on uransa aikana tehnyt myös paljon yhteistyötä sekä tutkimushankkeissa että opetuksessa metsäteollisuuden ja alan organisaatioiden kanssa sekä osallistunut useisiin alan yhteistyö- ja kehityshankkeisiin. Lisäksi Sipi toimii useissa alan kansainvälisissä verkostoissa.

Tiedekunnan historian ensimmäisen naisdekaanin nelivuotiskausi osuu mielenkiintoiseen ajanjaksoon yliopistomaailman muutoksessa: Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakenne uudistuu ensi vuoden alusta lukien. Tiedekunnan yhdeksästä laitoksesta muodostetaan neljä uutta laitosta.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen muodostavat nykyiset elintarviketeknologian sekä soveltavan kemian ja mikrobiologian laitokset. Maataloustieteiden laitoksen muodostavat nykyiset agroteknologian, kotieläintieteen ja soveltavan biologian laitokset. Metsätieteiden laitos tulee muodostumaan nykyisistä metsäekologian, metsäekonomian ja metsävarojen käytön laitoksista. Taloustieteen laitos säilyy ennallaan. Laitoksen kanssa samaan rakennukseen muuttaa vuonna 2010 MTT-Taloustutkimus.

Yhteystiedot: dekaani Marketta Sipi marketta.sipi@helsinki.fi, 050-5903183

Kuva: Veikko Somerpuro