Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Professorien virkaanastujaiset 2.12.2009

Joulukuun virkaanastujaisissa 2.12. kaikkiaan 21 Helsingin yliopiston uutta professoria pitää luennon oman tutkimusalansa viimeisimmistä saavutuksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan professorien virkaanastujaisluennot pidetään salissa 12 (päärakennuksen uusi puoli, 3. krs). Puumarkkinatieteen professori Anne Toppinen pitää luennon ”Metsäyritysten strategiat ja kilpailuetu” kello 14.15 ja metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Eero Nikinmaa luennon ”Muuttuvat metsät muuttavat” kello 14.45.

Virkaanastujaisluennoista juhlaluentoja

Yliopistolakiuudistuksen myötä yliopistoissa ei ensi vuonna enää ole professoreiden virkoja, ja näin ollen myös virkaanastujaiset nimenä siirtyy historiaan. Helsingin yliopisto juhlii jatkossakin uusien professoreiden asettumista tehtäväänsä. Kansleri Ilkka Niiniluoto päätti, että ensi vuodesta lähtien tästä seremoniasta käytetään nimitystä professorien juhlaluennot.

Professoreiden virkaanastujaisilla on pitkä perinne yliopiston historiassa. Aiempina vuosisatoina uudet professorit ovat esittäytyneet vanhemmille kollegoilleen konsistorissa. Vielä 1990-luvun alkuun saakka oli tapana, että suuri konsistori (=kaikki yliopiston professorit) kokoontui niin kutsuttuun kahvikonsistoriin, jossa dekaanit esittelivät tiedekuntansa tuoreimmat professorit usein hyvin hauskoin sanakääntein. 1990-luvun puolivälistä, 90-luvun alun hallinnonuudistuksessahan konsistorin ja suuren konsistorin tehtävät muuttuivat, alettiin järjestää nykymuotoisia virkaanastujaistilaisuuksia.

Virkaanastujaisten ohjelma on luettavissa yliopiston verkkosivuilla.

Tutustu professoreihin:
Puumarkkinatieteen professori Anne Toppinen
Metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Eero Nikinmaa

Kuva: Veikko Somerpuro