Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tutustu hiilipuuhun!

hiilipuuMiten puut sitovat hiiltä? Taiteen- ja tieteentekijöiden yhteistyönä toteutetussa Hiilipuu-projektissa metsän hiilensidonta on tuotu katsojan havaittavaksi animaation keinoin.

Hiilipuu-projektissa Helsingin yliopiston tutkimusmetsän yhden puun hiilensidonta on visualisoitu reaaliaikaiseksi animaatioksi. Jatkuvassa muutoksessa olevan animaatiopuun kautta on mahdollista havaita kuinka valo, kosteus ja lämpötila vaikuttavat puun kykyyn sitoa hiiltä ilmakehästä.

Vuorovaikutteisella sivustolla voi kokeilla itse miten ympäristön muutokset vaikuttavat puun toimintaan. Hiilipuu sopii myös opetuksen apuvälineeksi. Käy kokeilemassa ja ylläty!

Hiilipuu avattiin kansainvälisenä ilmastopäivänä 11.11. 2009. Projektin toteuttajaryhmään kuuluvat metsäekologit Eija Juurola ja Pasi Kolari, kuvataiteiljia Terike Haapoja, graafikko Mia Kivinen sekä Ivaylo Dzhedzhev ja Jussi Rasinmäki metsäsuunnittelun ohjelmistoin erikoistuneesta Simosol Oy:sta.

Projekti on toteutettu yhteistyössä Suomen Metsätieteellisen Seuran ja Helsingin yliopiston SMEAR-tutkimusaseman kanssa. Suomen Metsäsäätiö tukee hanketta.

Hiilipuuta voi seurata verkossa osoitteessa www.hiilipuu.fi.