Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Uutta kirjahyllyssä: Maan vesi- ja ravinnetalous– ojitus, kastelu ja ympäristö

kirjaToimiva kuivatus on Suomessa peltoviljelyn ehdoton edellytys. Kastelua käytetään lähinnä Etelä- ja Lounais-Suomessa, mutta sen merkitys saattaa kasvaa ilmaston muuttumisen myötä. Maankuivatuksessa ja kastelussa oli aiemmin pelkästään kyse maaperän vesitalouden järjestämisestä kasvien kasvun ja maan kantavuuden kannalta mahdollisimman suotuisiksi. Nykyään toisena, yhtä tärkeänä lähtökohtana on pellon optimaalinen ravinnetalous kasvien ja ympäristön kannalta. Oikein suunnitellulla maankuivatuksella ja kastelulla voidaan edistää sekä kasvien ravinteiden saantia että vähentää vesistökuormitusta.

Tiistaina 10.11.2009 julkaistavaa maan vesi- ja ravinnetaloutta käsittelevää oppikirjaa on toivottu opetukseen pitkään, sillä se sisältää tiedekunnan maaperäopetukseen sekä peltojen hoitoon liittyvää teknologista tietoa. Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa kuvataan maaperän ominaisuuksia, hydrologian perusteita sekä maaperässä tapahtuvia reaktioita ja aineiden kulkeutumista. Toisessa osassa esitetään maan vesitalouden järjestelyn menetelmät, ojitushankkeiden kustannus-hyötyanalyysin perusteet ja maan vesi- ja ravinnetalouden säädön nykyaikaiset apuvälineet, matemaattiset mallit. Pääpaino on peltojen kuivatuksessa ja kastelussa. Lisäksi käsitellään lyhyesti metsä- ja turvetuotantoalueiden ojitusta ja vesiensuojelua.

Oppikirjan kirjoittamiseen on osallistunut 21 eri alojen asiantuntijaa. Kirjoittajien joukossa on useita maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opettajia, minkä lisäksi kirjoittajia on muun muassa TKK:sta, Oulun yliopistosta ja tutkimuslaitoksista.

Kirjan on toimittanut Maija Paasonen-Kivekäs, Rauno Peltomaa, Pertti Vakkilainen ja Helena Äijö. Kirjassa on 452-sivua ja neliväripainatus. Kirja on saatavilla Akateemisesta kirjakaupasta sekä Salaojayhdistyksestä hintaan 50 euroa. Lisätietoja: Helena Äijö, puh. 040 757 2821, email: helena.aijo@salaojayhdistys.fi

Maan vesi- ja ravinnetalous– ojitus, kastelu ja ympäristö
Maija Paasonen-Kivekäs, Rauno Peltomaa, Pertti Vakkilainen ja Helena Äijö (toim.)
452 s., 50 e
ISBN 978-952-5345-22-3