Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Dekaani Jukka Kola valittiin vararehtoriksi

Jukka KolaHelsingin yliopiston hallitus hyväksyi yksimielisesti rehtori Thomas Wilhelmssonin esityksen yliopiston uusiksi vararehtoreiksi kokouksessaan 28.10. Ensi vuoden alussa viisivuotiskautensa aloittavat vararehtorit ovat Ulla-Maija Kulonen, Johanna Björkroth, Jukka Kola ja Kimmo Kontula.

Ensimmäisenä vararehtorina aloittaa Ulla-Maija Kulonen. Hän toimii myös rehtorin varahenkilönä. Lisäksi hänen vastuullaan ovat akateeminen laadunvarmistus, kirjastoasiat, tasa-arvoasiat ja kaksikielisyysasiat. Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Ulla-Maija Kulonen on toiminut vuoden 2007 alusta humanistisen tiedekunnan dekaanina.

Uudessa rehtoraatissa opetus- ja opintoasioista vastaavana vararehtorina aloittaa maatalouspolitiikan professori Jukka Kola. Hän on toiminut vuodesta 2004 alkaen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaanina. Lisäksi hän on ollut nykyisen konsistorin jäsenen.

Vararehtori Johanna Björkroth vastaa uudessa rehtoraatissa tutkimusasioista. Elintarvikehygienian professori Johanna Björkroth on kansallisen huippuyksikön varajohtajuuden ohella toiminut viimeiset kaksi vuotta tutkimusasioista vastaavana vararehtorina.

Vararehtori Kimmo Kontulan vastuulle tulevat yhteiskunnallinen vuorovaikutus, varainhankinta sekä suhteet sektoritutkimuslaitoksiin ja HUS:iin. Sisätautiopin professori Kimmo Kontula on toiminut vuoden 2007 alusta lääketieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Vararehtorin tehtävää haki yhteensä 15 henkilöä. Onnittelut uusille vararehtoreille!