Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta uudistui vuoden 2010 alussa - uudet dekaanit ja laitosjohtajat valittu

Tiedekunnan uudet dekaanit

Tiedekunnan dekaanina aloitti vuoden alusta Marketta Sipi. Opetusasioista vastaavaksi varadekaaniksi valittiin professori Juha Helenius (agroekologia). Helenius toimii myös ensisijaisesti dekaanin sijaisena tarvittaessa. Tutkimus- ja jatkokoulutusasioista vastaavaksi varadekaaniksi valittiin professori Hely Tuorila (elintarviketeknologia/elintarvikkeiden aistinvarainen laatututkimus).

Dekaanien yhteystiedot

Laitosrakenne uusiksi

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan laitosrakenne muuttui vuoden 2010 alusta alkaen, kun uusi yliopistolaki astui voimaan. Tiedekunnan yhdeksästä laitoksesta muodostettiin neljä uutta laitosta.

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos

Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitoksen muodostivat elintarviketeknologian sekä soveltavan kemian ja mikrobiologian laitokset. Laitoksen nimi on ruotsiksi Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper ja englanniksi Department of Food and Environmental Sciences. Laitoksen johtajana toimii dosentti, MMT Christel Lamberg-Allardt.

Maataloustieteiden laitos

Maataloustieteiden laitoksen muodostivatt agroteknologian, kotieläintieteen ja soveltavan biologian laitokset. Laitoksen nimi on ruotsiksi Institutionen för lantbruksvetenskaper ja englanniksi Department of Agricultural Sciences. Laitoksen johtajana toimii kotieläinten jalostustieteen professori (mvs), dosentti, MMT Jarmo Juga.

Metsätieteiden laitos

Metsätieteiden laitos muodostettiin metsäekologian, metsäekonomian ja metsävarojen käytön laitoksista. Laitoksen nimi on ruotsiksi Institutionen för skogsvetenskaper ja englanniksi Department of Forest Sciences. Laitoksen johtajana toimii metsäteknologian professori Esko Mikkonen.

Taloustieteen laitos

Taloustieteen laitos säilyi ennallaan. Laitoksen nimi on ruotsiksi Institutionen för ekonomi ja englanniksi Department of Economics and Management. Laitoksen kanssa samaan A-taloon muuttaa vuonna 2010 MTT-Taloustutkimus. Laitoksen jothajana toimii kuluttajaekonomian professori Visa Heinonen.

Neljä suurlaitosta ovat myös tiedekunnan taloudelliset vastuuyksiköt tiedekunnan lisäksi siten, että Viikin, Suitian ja Muddusjärven opetus- ja tutkimustilat kuuluvat maataloustieteiden laitokseen sekä Hyytiälän metsäasema ja Värriön tutkimusasema kuuluvat metsätieteiden laitokseen.

Koulutusohjelmiin tai oppiaineisiin muutoksella ei ole vaikutusta.

Lisätietoja uudistuksesta saa tiedekunnassa laitosuudistusta koordinoivalta amanuenssi Tiina Kaarlehdolta tiina.kaarlehto@helsinki.fi, 09-191 58459 sekä dekaani Marketta Sipiltä marketta.sipi@helsinki.fi, 050-5903183.

Yliopiston Alma-intranetissä on tiedekunnan etusivulla Tietoa laitosuudistuksesta -ikkuna, johon kerätään uusimmat laitosuudistusta koskevat tiedot.

Yleistä tietoa yliopistolain uudistuksesta ja sen seurauksista yliopistolla löytyy yliopiston verkkosivuilta.