Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta mukana FiDiPro-yhteistyössä

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ja tuleva elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos ovat nyt ensimmäistä kertaa mukana Tekesin FiDiPro -yhteistyössä. Suomeen saapuu elintarvikeprosesseihin ja elintarvikkeiden materiaalitieteeseen paneutunut professori Yrjö Roos University College Corkista, Irlannista. Päävastuutahona on VTT, mutta hanke tuo tiedekuntaan elintarvikekemian alalle yhden jatko-opiskelijan rahoituksen. Yhteistyö on kuitenkin väitöskirjaa laajempaa.

-Suunnitelmissa on, että professori Yrjö Roos osallistuu muidenkin väitöskirjan tekijöiden ohjausryhmiin ja opettaa myös kursseilla. Hän opettaa muun muassa Viikissä ABS:n kurssilla marraskuussa, tiedekunnan puolelta vastuuhenkilönä toimiva varadekaani Vieno Piironen kertoo.

Professori Roosin FiDiPro-tutkimushankkeessa Hybriditekniikoilla kuitupitoisia ja säilyviä elintarvikkeita kehitetään elintarvikkeiden prosessointiteknologiaa yhdistämällä termomekaanisiin prosessointimenetelmiin biotekninen materiaalinmuokkaus. Yhdistelmätekniikoiden avulla on tavoitteena hallita kuitupitoisen viljamateriaalin prosessointi ja valmistaa tuotteita, jotka ovat aistittavilta ominaisuuksiltaan ja säilyvyydeltään erinomaisia. Projektissa tutkitaan prosessiparametrien, raaka-aineen kemian ja makromolekyylien rakenteen vaikutusta matriisin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Biopolymeerien muokkausta käytetään työkaluna parempien matriisirakenteiden tekemisessä sekä matriisin ja rajapintojen välisen aineensiirron hallinnassa. Rajapinnan muokkaus keskittyy maidon proteiinien hyödyntämiseen diffuusiosta johtuvien pilaantumisprosessien minimoimiseksi.

FiDiProlla kansainvälisiä huippuja Suomeen

FiDiPro - Finland Distinguished Professor Programme on Suomen Akatemian ja Tekesin yhteinen rahoitusohjelma, joka tarjoaa suomalaisille yliopistoille ja tutkimuslaitoksille mahdollisuuden palkata ulkomaisia tai pitkään ulkomailla toimineita suomalaisia huippututkijoita määräajaksi Suomeen. Tavoitteena on luoda uudenlaista kansainvälistä yhteistyötä perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan välille.

Tekes päätti kevään 2009 haussa rahoittaa kuutta uutta FiDiPro-professoria ja kolmea FiDiPro-fellow'ta. Helsingin yliopiston lisäksi kansainväliset huippututkijat tulevat, Oulun yliopistoon, Tampereen teknilliseen yliopistoon, Teknilliseen korkeakouluun, Åbo Akademihin ja VTT:lle.

Lue lisää FiDiProsta:
Mikä on FiDiPro?
Tekesikevään 2009 haussa rahoittamat hankkeet