Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Kiinnostavia teemoja ja kansainvälisiä kontakteja – Suunnitteilla lyhyitä maisterikursseja balttien kanssa

Pohjoismaiden ja Baltian maatalous-metsätieteellisten ja eläinlääketieteellisten opinahjojen kollegat suunnittelevat yhteisiä maisterikursseja. Kansainvälisestä yhteistyöstä vastaavat suunnittelijat tapasivat Liettuassa. Apurahahaku kurssien järjestämiseen on juuri avautunut.

Intensiivikurssit ovat tehokas tapa yhdistää samasta alasta kiinnostuneita opiskelijoita ja opettajia eri maista. Intensiivikurssina on mahdollista toteuttaa erityisalan kurssi, jonka järjestämiseen yksittäisellä yliopistolla ei olisi yksin riittävästi opettajia tai resursseja. Kurssi voi olla teemaltaan myös yleinen, jolloin osallistujat edustavat eri tieteenaloja. Opiskelijoille ja opettajille kurssit tarjoavat paitsi akateemista oppia, myös apua kontaktien luomisessa.

Kiinnostaako intensiivikurssin järjestäminen?

NOVA-verkosto on juuri avannut apurahahaun vuonna 2010 järjestettäville intensiivikursseille kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritasoilla. Haku päättyy 15.10.2009 ja rahoituspäätökset tehdään marraskuun lopulla. Maisterikurssien järjestämistä rahoittavat NOVA- ja BOVA-verkostot sekä Nordplus-ohjelma. Kurssit ovat opiskelijoille ilmaisia, ja osallistujat ovat saaneet apurahan matka- ja muita kuluja varten.

Lisätietoja saa osoitteesta www.nova-university.org sekä kansainvälisten asioiden suunnittelija Sari Mikkolalta (sari.mikkola(at)helsinki.fi, puh. 09 191 191 58247.

Seminaarissa pohdittiin kurssien haasteita

17.–18. elokuuta järjestettiin Kaunasissa, Liettuassa seminaari Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteisten intensiivikurssien järjestämisestä maisteritasolla. Seminaarin järjestivät maatalous-metsätieteellisten sekä eläinlääketieteellisten korkeakoulujen NOVA- ja BOVA -verkostot.

Seminaarissa pohdittiin kaavaa onnistuneen intensiivikurssin toteuttamiseen. Intensiivikurssien järjestämisen täytyy lähteä opettajien ja opiskelijoiden omasta aloitteesta, seminaarissa todettiin. On tärkeää listata kurssilta odotettavat oppimistulokset, jotta opiskelijat näkevät, mitä hyötyä kurssista heille olisi. Avain onnistumiseen ovat myös henkilökohtaiset kontaktit, jotka saavutetaan parhaiten käymällä paikan päällä Baltian maissa. Rahoituksen löytyminen kurssien järjestämiseen on kuitenkin haaste erityisesti Baltian maiden huonon taloustilanteen takia. Olisikin hyvä, jos kurssit olisivat osa korkeakoulujen normaalia kurssitarjontaa, jolloin niiden suunnittelusta ei koituisi ylimääräisiä kustannuksia.

Yhteistyötä mehiläiskursseilla

Eläinlääketieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta ovat mukana BeeNOVA-verkostossa. Maisterikurssi mehiläisten terveydestä järjestetään ensi vuonna eläinlääketieteellisen tiedekunnan varadekaani Timo Soverin vetämänä yhteistyössä muiden Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa.

Helsingin yliopistosta seminaariin osallistuivat NOVA-koordinaattorit Janna Koivisto eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ja Sari Mikkola maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta.

Lisätietoja:
www.nova-university.org
www.bova-university.org

Teksti: Janna Koivisto
Kuva: Sari Mikkola