Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta palkitsi vuoden 2009 Hyvän opettajan sekä vuoden 2008 parhaan väitöskirjan

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Hyvä opettaja -palkinnon on tänä vuonna saanut professori Eero Nikinmaa metsäekologian laitokselta. Nikinmaata ehdottivat palkinnon saajaksi Metsäylioppilaat, jotka perusteluissaan kehuvat Nikinmaan opiskelijaläheistä, huumorintajuista ja ajatteluun herättävää opetusotetta.

- Eero Nikinmaan luennoilla todella viihtyy, sillä luennot eivät ole vain opettajan yksinpuhelua Power Point -kalvoista. Luennoilla vallitsee interaktiivisuus opiskelijoiden ja opettajan välillä ja opetustilaisuudet ovat positiivisella tavalla eloisia. Nikinmaa on myös hyvin innostava ja huumorintajuinen luennoitsija. Hänen tapansa kertoa asioista on mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Lisäksi hänestä huomaa, että hän on itsekin kiinnostunut siitä, mitä opettaa. Usein Nikinmaa on ihan liekeissä opettamastaan asiasta!

Opiskelijoita miellyttää myös Nikinmaan tapa ohjata ajattelemaan asioita syvällisemmin ja monipuolisemmasta vinkkelistä. Hyvänä koettiin myös muun muassa oppimispäiväkirjojen ja esseiden ajoittainen käyttö tenttien sijaan.

- Jo ihan peruskursseista lähtien opetus pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon. Yksikään Nikinmaan luento ei ole kuitenkaan ollut pelkkää tutkimusten jauhamista. Peruskursseilla Nikinmaa pyrkii saamaan metsäalalle opiskelemaan tulleet todella tutustutettua metsäalaan ja tavallaan pakottaa seuraamaan metsäalan tapahtumia mediassa, mikäli opiskelija ei jo valmiiksi sitä tee, metsäylioppilaat kertoivat.

Plussaa Nikinmaa sai myös säännöllisistä palautekeskusteluista – ja palautteen aidosta huomioimisesta.

- Palautekeskusteluissa käydään läpi tenttikysymykset ja se, mitä niihin olisi pitänyt vastata. Nikinmaa myös kommentoi sähköpostitse yhteiskuulustelussa tehdyn tentin vastauksia ja sitä, mitä silloin olisi pitänyt vastata. Toisinaan Nikinmaa tekee tämän myös pyytämättä, mistä jää sellainen olo, että hän todella on paneutunut opiskelijan tenttivastauksiin eikä tentin korjaaminen ole vain rutiininomainen pakko.

Makeaan mieltymyksen tutkimus toi väitöskirjapalkinnon Kaisu Keskitalolle

Väitöskirjapalkinnin sai ETT Kaisu Keskitalo, jonka väitöskirja A Matter of Taste: Genetic and Environmental Influences on Responses to Sweetness sai arvosanan kiitten hyväksytty. Keskitalo selvitti väitöskirjatutkimuksessaan makean mieltymyksen ja muiden ruokaorientaatiota kuvaavien tekijöiden periytymistä. Tutkimuksessa löydettiin kromosomissa 16 sijaitseva geneettinen tekijä, joka vaikutti makeiden ruokien käyttöön. Perimällä osoitettiin olevan suuri vaikutus moniin ravitsemuksellisiin tekijöihin, kuten makean maun mieltymykseen, makeiden ruokien käyttöön ja ruokakäyttäytymiseen. Toisaalta mieltymyksen suolaiseen makuun osoitettiin olevan pääosin ympäristön määräämää.

- Työ on aidosti monitieteinen ja edellytti tekijältään perehtymistä molekyyli- ja epidemiologiseen genetiikkaan sekä aistinvaraiseen tutkimukseen. Väitöskirja koostuu neljästä kansainvälisissä sarjoissa julkaistusta alkuperäisartikkelista ja yhteenvedosta. Väitöskirjan tutkimustulokset ovat herättäneet mielenkiintoa kotimaisissa ja kansainvälisissä elintarvikeyrityksissä, perusteluissa kehutaan.

Kuva: Tiedekunnan viestintä