Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tapio ja Helsingin yliopisto tiivistävät yhteistyötään

TutkimustaTapio ja Helsingin yliopisto ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nostaa metsä- ja ympäristöalan tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta. Yhteistyö keskittyy muun muassa metsätalouden vesiensuojeluun, ilmastonmuutoksen ja metsän väliseen vaikutussuhteeseen sekä metsätalouden kannattavuuteen ja metsänomistajakunnan kehittymiseen liittyviin kysymyksiin.

Yhteistyön muotoja ja keinoja täsmennetään samalla solmitussa Tapion ja Helsingin yliopiston metsätieteiden laitosten välisessä yhteistyön puitesopimuksessa.

- Kyse on pitkälti tutkimustiedon viemisestä käytäntöön sekä käytännön tutkimustarpeiden välittämisestä kentältä tutkijoille. Puitesopimus kirjaa viralliseksi sen yhteistyön, jota me olemme tehneet Helsingin yliopiston jo aiemminkin. Tapiolle rooli tutkimuksen ja käytännön linkkinä sopii riippumattomana kehittämiskeskuksena hyvin, korostaa Tapion johtaja Ritva Toivonen.

- Tutkimustiedon vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että tulokset tulevat tutuiksi kentällä ja niitä hyödynnetään käytännön työssä. Kun yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan, täytyisi tämäkin osa-alue ottaa huomioon, arvioi rehtori Thomas Wilhelmsson.

Tieto kulkemaan tutkijoiden ja kentän välillä

Sopimuksella halutaan edistää metsä- ja ympäristöalan yhteistyötä ja verkostoitumista sekä tiedon siirtymistä tutkimuksesta käytännön toimijoille. Samalla paneudutaan siihen, millaista uutta tietoa metsätalouden ja käytännön metsäluonnon hoidon alalla kaivataan ja suunnataan tutkimus- ja kehitystoimintaa vastaamaan näitä tarpeita nyt ja tulevaisuudessa..

- Haluamme yhteisesti edistää hankkeita, joissa tutkimus, kehitys ja koulutus yhdistyvät. Puitesopimuksella halutaan edistää myös tutkimus- ja kehitystiedon tuotteistamiseen tähtäävää toimintaa ja parantaa mahdollisuuksia ulkopuolisen rahoituksen saamiseen. Alan asiantuntijoiden koulutusta ja työelämävalmiuksia kehitetään muun muassa yhteisesti järjestettävillä kursseilla sekä kehittämällä tutkinto-opiskelijoiden työharjoittelumahdollisuuksia, kertoo Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan dekaani Jukka Kola.

Konkreettisiksi yhteistyöalueiksi on suunniteltu esimerkiksi hydrologiaa ja vesiensuojelua sekä ilmastonmuutoksen ja metsän välistä vaikutussuhdetta. Myös kaukokartoitus ja metsävarojen laskentajärjestelmät ovat olleet yhteistyökaavailuissa esillä, samoin metsäkiinteistöjen arvonmääritys sekä metsänomistajien päätöksentekoon ja käyttäytymiseen liittyvät asiat kuten metsätalouden kannattavuus, metsänomistajarakenteen kehitys ja uudet metsänomistusmuodot. Myös kansainväliset metsäasiat ovat todennäköinen yhteistyön alue.

Kuva: Tiedekunnan viestintä