Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan tulevaisuusseminaarissa kurkistettiin kristallipalloon

paneeliElämätieteiden tulevaisuudesta vedettiin vahvoja suuntaviivoja maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Future of Life Science Universities and Faculties –seminaarissa.

 

Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto esitti puheensa lopuksi ajatuksia tiedekunta- ja laitosrakenteen uudistamiseksi. Hän lämmitteli uudelleen jo aiemmin esitettyä ajatusta Viikin tiedekunnasta sekä korosti kolmea tärkeintä asiaa tiedekunnan ja yliopiston työssä: laatu, laatu ja laatu.

Kansainvälisen näkökulman seminaariin toivat dekaani Per Holten Andersen Kööpenhaminan yliopistosta ja prof. Ruud Huirne Wageningen University and Research Centre:stä.

Andersen kertoi Tanskassa tehdystä massiivisesta yliopisto- ja tutkimuslaitosuudistuksesta, jossa 27 organisaatiosta muodostettiin 11. Uudistuksen yhteydessä entinen Tanskan maatalous- ja eläinlääketieteellinen korkeakoulu yhdistettiin Kööpenhaminan yliopistoon Life Science-tiedekunnaksi. Andersen myös kertoi terveystieteiden olevan heillä tulevaisuuden painopiste. Sille alalle odotetaan hurjaa kasvua niin opiskelijamäärissä kuin tutkimusrahoituksessakin.

Seminaarissa käytiin OPM:n edustaja Leena Vestalan sekä ammattiliittojen kanssa vilkasta keskustelua eri alojen optimaalisista opiskelijamääristä. Metsätieteissä on jo pitkään keskusteltu opiskelijamäärän pienentämisestä. Toisaalta tuotiin esiin kasvava tarve kehitysmaiden metsätalouden ja ympäristöasioiden osaajille. Metsänhoitajaliitossa suunniteltiinkin valmistuneiden työtilanteen ja sijoittumisen tarkempaa selvittämistä päätöksenteon tueksi. Eri alojen osaajien laatu vs. määrä -keskustelua käytiin laajemminkin ja pohdittiin, pitäisikö tutkintojen sisältöä laajentaa vai kohdentaa spesifimmin pienille aloille.

Lisäksi satapäistä seminaariyleisöä puhututti myös tiedekunnan nimi. Dekaanille toivotettiin unettomia öitä sen miettimiseen, miten Life Science kääntyisi sujuvasti suomeksi. Loppupuheessaan dekaani Kola oli kuitenkin jo kääntynyt konservatiiviksi todetessaan, että ehkä perinteikäs vanha nimi on sittenkin ihan hyvä.

Seminaari oli yksi osa tiedekunnan 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumasarjaa. Juhlavuoden ohjelma löytyy osoitteesta

Anne Rauhamäki

Seminaarin puheenvuoroja:

Per Holten Andersen Kööpenhaminan yliopisto
Ruud Huirne WUR
Leena Vestala OPM
Mikko Peltonen MMM