Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunta palkitsi parhaan väitöskirjan ja opettajan

Väitöskirjapalkinto Veli-Pekka Kiviselle

Tiedekunnan vuoden 2007 parhaana väitöskirjana palkittiin Veli-Pekka Kivisen metsäteknologian alaan kuuluva väitöskirja "Design and testing of standspecificbucking instructions for use on modern cut-to-length harvesters". Työssään Kivinen kehitti puunkorjuun ohjauksessa tarpeellista suunnitteluvälineistöä ja arvioi erilaisten välineiden toimivuutta puutavaran teossa leimikkokohtaisesti. Kivisen työtä kiitettiin ajankohtaisuudesta sekä mm. erilaisten optimointitekniikoiden erinomaisesta käytöstä. Työ oli myös metodologisesti tärkeä avaus apteerausmatriisien tutkimuskentällä, sillä matriisien toimivuutta ei ole aiemmin tutkittu analyyttisesti.

Hyvä Opettaja –palkinto Seija Jaakkolalle

Tiedekunnan Hyvä Opettaja -palkinto annettiin yliopistonlehtori Seija Jaakkolalle kotieläintieteen laitokselta. Jaakkolan opiskelijakeskeiset toimintatavat, monipuoliset opetusmenetelmät sekä vahva vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa mm. Akateemisen Karjakerhon esimiehenä vakuuttivat valitsijat. Jaakkolan saama opiskelijapalaute puhukoon puolestaan: "Seija tuli kotieläintieteen laitokselle pari vuotta sitten. Sen jälkeen luennoilla istuminen muuttui puuduttavasta puolella korvalla kuuntelemisesta vastaanottavaiseksi valvetilaksi ja syventäviksi keskusteluiksi." Vuoden Hyvä Opettaja Seija Jaakkolaa pidetään erittäin positiivisena voimavarana kotieläintieteen laitokselle.