Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan hakijamäärä säilyi ennallaan

opiskelijaMaatalous-metsätieteellisen tiedekunnan hakijamäärä vuonna 2008 pysyi ennallaan. Vuonna 2007 ensisijaisia hakijoita oli 1179 ja tänä vuonna ensisijaisten hakijoiden määrä oli yhteensä 1160.

Heilahteluja hakijoiden määrissä esiintyi hakukohteiden välillä. Viime vuodesta suosiotaan kasvattivat markkinoinnin sekä kotieläintieteen hakukohteet. Ennätysmäärä hakijoita oli ravitsemustieteeseen, johon opiskelupaikkaa havitteli 213 hakijaa. Viime vuonna ravitsemustieteen hakijamäärä oli 172.

Mikrobiologian ja elintarvikekemian hakukohde puolestaan menetti suosiotaan. Hakijamäärä laski viime vuoden 125:stä 74 ensisijaiseen hakijaan. Metsäekonomian ja markkinoinnin koulutusohjelmaan oli myös vähemmän hakijoita kuin viime vuonna. Elintarviketeknologia menetti myös suosiotaan ensisijaisten hakijoiden keskuudessa. Muihin hakukohteisiin hakijoita oli kutakuinkin samat määrät kuin vuoden 2007 valinnoissa.   

Lisätietoa: hakijavertailu 2007-2008