Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Itämeri haastaa tutkijat

Itämeren tila on huolestuttanut suomalaisia jo pitkään. Erityistä huomiota se on herättänyt viime vuosina, kun hätkähdyttäviä tuloksia on ilmennyt merenpohjan kunnosta ja sinilevämääristä. Maatalous-metsätieteellinen ja biotieteellinen tiedekunta ovat perustamassa kahta lahjoitusprofessuuria Itämeren tutkimukseen.

Helsingin ja Turun kaupunki ovat solmineet omat sitoumuksensa Itämeren suojeluun ja esittivät noin 600 suomalaiselle toimijalle saman haasteen Itämeren pelastamiseksi. Niistä 115 on ottanut sen vastaan. Yksi haasteeseen vastannut on maatalous-metsätieteellinen tiedekunta.

Viikin kampuksesta meriosaamisen ydin
Yliopistojen rooli perustutkimuksen tuottajana kasvaa tulevaisuudessa. Viikistä on näillä näkymin tulossa kansallisen meriosaamisen keskus lahjoitusprofessuurien ja SYKE:n toimintojen siirtyessä Viikkiin muutaman vuoden kuluttua. Itämeren suojeluun liittyvää taloudellista tutkimusta harjoitetaan taloustieteen laitoksella. Professori Markku Ollikaisen mukaan Suomessa olisi tärkeää keskittyä vesiemme suurimman saastuttajan, hajakuormituksen, hallintaan. Taloustutkimus tutkii tällä hetkellä politiikan keinoja rajoittaa hajakuormitusta. Tutkimuksesta on tarkoitus myös siirtyä käytäntöön: uusi tarjouskilpailujärjestelmän pilottiohjelma käynnistyy lähiaikoina.

Sailaksen työryhmä luovutti maatalouden ravinnekuormitusta ja sen vähentämistoimenpiteitä koskevan raportin ministeri Anttilalle keskiviikkona 3.12. Työryhmässä mukana olleen dekaani Jukka Kolan mukaan ravinnekuormituksen alentamisen tarjouskilpailumalli auttaisi kohdentamaan toimenpiteet juuri niille peltolohkoille, joiden päästöriski on suurin ja suojelutoimien hyöty/kustannus –suhde on paras. Tämä täsmäpolitiikka ei välttämättä aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia ns. transaktiokustannuksia, mutta vaatii viljelijöiden valveutumista.

Sailas ja Anttila olivat molemmat yhtä mieltä tutkimuksen tärkeydestä ja sen lisäämisestä
 -Tutkimuspuoleen on panostettava, sillä tällä hetkellä meillä ei ole tarpeeksi tietoa päätöksenteon pohjalle, Sailas korosti. Ministeri Anttila kertoi, että Proluonnonvarat –tutkimustoiminta on perustettu tutkimuksen lisäämiseksi sekä päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi.

 

Itämerihaaste
Helsingin ja Turun kaupungit tekivät kesäkuussa 2007 sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on konkreettisten toimenpiteiden avulla vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupungit pyrkivät omissa sitoumuksissaan toimimaan suunnannäyttäjinä ja vähentämään kaupunkien omaa vesistökuormitusta.

Haasteeseen vastanneet tahot kokevat Itämeren suojelun ja monimuotoisuuden säilyttämisen tärkeäksi. Itämeri on tärkeä sen tarjoamien käyttömahdollisuuksien vuoksi: Itämeri on tärkeä liikenneväylä, virkistyskäyttö- ja toiminta-alue, ja sen merkitys myös tasapainoiselle elinkeinoelämälle on tärkeä. Itämerihaaste on laajenemassa kaupunkien verkostojen kautta kansainväliseksi. Itämerihaaste aikoo haastaa myös Suomen suurimmat yritykset pelastustoimiin.

>>lue lisää

 

Teksti ja kuvat: Pipsa Salolammi