Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Brasilia taistelee metsäkatoa vastaan

Brasiliasta tiedekunnan kutsumana luennoitsijavieraana Suomeen tullut professori Dr. Décio Zylbersztajn kertoi Brasilian tilanteesta ja keinoista taistella metsien häviämistä vastaan vierailijaluennolla tiistaina 2.12. Dr. Zylbersztajn on Agribusiness Intelligence Center:n perustaja ja johtokunnan jäsen São Paulon yliopistosta.

Brasilia on valtavan kokoinen maa. Pohjois- ja eteläosat ovat hyvin erilaiset. Brasilialla on valtava luonnonvara: Amazonin metsä. Amazonin alueella on 20 miljoonaa asukasta, joista suurin osa asuu jokien varsilla. Trooppisten metsien pinta-ala pienenee vuosi vuodelta laittomien hakkuiden, epäselvien maanomistussuhteiden ja maatalouden lisääntymisen takia.

Valtio on laittomien hakkuiden edessä voimaton. Valvontajärjestelmät ovat liian heiveröisiä suojelemaan laajoja metsäalueita. Vaihtoehtona valtion metsäomistukselle on myydä metsäpalstoja vastuullisille yrityksille, jotka käyttävät ainoastaan sertifioitua puuta ja harjoittavat kestävää metsätaloutta trooppisissa metsissä.

Dr. Zylbersztajn kertoi onnistuneesta esimerkistä Vale do Jari – alueella, jonka maata annettiin yhteiskuntavastuullisen yrityksen hoidettavaksi. Yritys vahvistaa alueen yhteiskunnallis-taloudellista tilaa sekä osallistaa alueen toimijoita projekteihin.

Eristyneen Amazonin alueet ovat kuitenkin vaikeasti hallittavissa. Metsissä tulisi lisätä valvontaa sekä laittomien puutuotteiden ostamista tulisi välttää.

Teksti: Pipsa Salolammi