Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

ATLANTIS- ohjelma: suorita kaksoistutkinto ulkomailla

Atlantis-ohjelma on metsälaitosten opiskelijoille suunnattu kansainvälinen maisteriohjelma, Transatlantic Masters Degree Program in Forest Resources. Ensimmäiset Atlantis-maisteriohjelmaan valitut voivat lähteä jo syksyllä 2009 suorittamaan kaksivuotisia maisteriopintoja ulkomaille. Ohjelma tarjoaa yhteensä 12 stipendiä (á 12 000 €) opiskeluun USA:ssa. Stipendejä myönnetään kolmena vuotena (2009 - 2011) keskimäärin 4 kpl/vuosi.

Opinnot ulkomailla
Stipendin saajien tulee suorittaa myös yksi lukukausi Suomessa ja yksi Ruotsissa (Nordplus tai Erasmus stipendillä). Yhteistyöyliopistot ovat:
· University of Helsinki (UH)
· Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)
· North Carolina State University (NSCU)
· Michigan Technological University (MTU)

Ohjelmaan voivat hakea MMK tutkinnon (metsäekologia, metsäekonomia, puumarkkinatiede tai metsävaratiede ja -teknologia pääaineenaan) suorittaneet opiskelijat sekä MScFB ohjelmassa opiskelevat EU:n kansalaiset tai 3 vuotta EU:ssa oleskelleet.

Laajaa yhteistyötä
Atlantis (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks for Training and Integrated Studies )-ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat kaksoistutkinnon, eli heillä on valmistuttuaan todistus Suomessa suoritetusta tutkinnosta (MMM) sekä yksi seuraavista yhdysvaltalaisista tutkinnoista, riippuen valitusta yliopistosta ja pääaineesta:
NCSU: Master of Science in Forestry; Master of Science in Natural Resources; Master of Natural Resources; or Master of Forestry
MTU: Master of Science in Forestry, Master of Science in Applied Ecology, Master of Science in Forest Ecology and Management, or Master of Science in Forest Molecular Genetics and Biotechnology

Atlantis ohjelma pyrkii myös lisäämään tutkimus- ja muuta yhteistyötä ohjelmaan osallistuvien yliopistojen metsälaitosten henkilökunnan välillä. Maisteriohjelmaan osallistuvien opiskelijoiden pro-gradutyöt ohjataan yhteistyössä suomalaisen ja yhdysvaltalaisen ohjaajan kanssa. Ohjelmalla on myös 40 000€ jaettavana henkilökunnan matka-apurohoina Atlantin yli suuntautuvia matkoja varten.

Hakuaika vuonna 2009 alkaviin opintoihin on 9.12.2008 - 9.1.2009.

Lisätietoja:
http://cnr.ncsu.edu/fer/atlantis/ (työn alla)
Outi Orenius, outi.orenius@helsinki.fi