Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tieteelliset Seminaarit keskittyivät maailmanlaajuisiin haasteisiin

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan järjestämät kolmipäiväiset tieteen huippuseminaarit Viikissä saatiin päätökseen 23.10.2008. Seminaarien vahvinta antia olivat monipuoliset ja kansainväliset katsaukset maatalous- metsä- ja elintarviketieteiden tutkimuksen tulevaisuuden haasteisiin.

 

Globaalien muutosten merkitys metsäteollisuudelle ja metsille
Ensimmäinen seminaaripäivä kokosi metsätieteiden asiantuntijat ja opiskelijat kuulemaan seminaariesityksiä, joiden aihepiirit valottivat tieteen tämänhetkistä tutkimusta ja toimintaympäristön muutoksia. Neljännen vuosikurssin puumarkkinatieteen opiskelija Olli Kaukonen seurasi seminaaria uteliaana. Alan tulevaisuuden tutkimuskysymykset kiinnostavat kovasti tulevaa metsänhoitajaa.
- Seminaariin oli koottu todella hyvin tutkimuksen koko kenttä. Mieleeni jäi erityisesti Cohenin esitys, jossa oli hyvät ja tuoreet näkemykset, Kaukonen pohtii.

Professori John Grace Edinbourgin yliopistosta havainnollisti omassa esityksessään maapallon metsien merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Esityksen viestissä korostui metsien - erityisesti trooppisten sademetsien - suojelun merkitys.

Minna Hares esitteli case-tapausten - jotka eivät edustaneet perinteistä akateemista tutkimusta - avulla metsien sosiaalisen kestävyyden merkitystä. Esityksessä pohdittiin Sudanin ja Thaimaan paikallisväestöjen suhdetta metsiin.

Seminaarin päätti Professori David Cohenin yhteenvetävä esitys yritysmaailman asemasta proaktiivisena toimijana. Cohenin mukaan yritysvastuun ensisijainen tekijä on ympäristövastuu. Yritysmaailmassa aikaisemmin korostunut tuotantoketjun hallinta tulee väistymään eettisten kysymysten tieltä. Cohen muistutti, että suomalaisen metsäteollisuuden on pidettävä kiinni johtoasemastaan ympäristöasioiden hallinnassa. Mikäli siitä ei pidetä kiinni, ei kestä kauaakaan, kuin muut alat ajavat sen ohi.

 

Monia näkökulmia maataloustuotannon kehittämiseen
Toisen seminaaripäivän esityksissä pureuduttiin tulevaisuuden maatalouteen sekä tuotannon suuntaamisen että sen kestävyyden näkökulmasta. Seminaareissa pohdittiin tutkimuksen merkitystä maatalouden kehittäjänä ja eteenpäin viejänä.

Seminaarin avasi tutkimusjohtaja Philippe Lucas Ranskan johtavasta maataloustutkimuslaitoksesta INRA:sta. Hän selvitti esityksessään Ranskassa meneillään olevaa kansallista ohjelmaa maatalouspolitiikan ja lainsäädännön muuttamiseksi kestävämpään suuntaan tutkimustiedon pohjalta.

Seminaaripäivässä nähtiin myös kaukoluento Cornellin yliopistosta. Professori Pekka Huhtanen luennoi eläinpohjaisten tuotteiden ympäristövaikutuksista ja niiden vaikutuksista kestävään kehitykseen. Huhtasen esitelmä piti kuuntelijan tiiviissä otteessa mielenkiintoisilla yksityiskohdilla ja diagrammeilla etäyhteyden kautta toteutetulla luennolla.

 

Ruoka puhuttaa turvallisuudesta räätälöintiin
Kolmannessa seminaaripäivässä pohdittiin ruoan nykytilaa sekä tulevaisuutta. Huippunimet keräsivät myös opiskelijoita saliin.

Professori Jo Hautvast (University of Wageningen) kertoi ruuan monipuolisesta tutkimuksesta sekä intohimostaan elintarviketieteiden tutkimukseen sekä osoitti useita avoimia ovia lisätutkimukselle.

Professori Ulf Sonesson (kuvassa, SIK – The Swedish Institute for Food and Biotechnology) kertoi ruuan ympäristövaikutuksista ja niiden merkityksestä elintarvikeketjuun, kuten kuljetukseen ja energian käyttöön ja jätteiden määrään.

Helsingin yliopiston asiantuntijat pohtivat ruoan räätälöintiä, aterioidemme koostumusta ja merkitystä arkipäivässä sekä kasvinjalostuksen merkitystä elintarvikkeiden turvallisuudessa ja kehitysmaiden ravinnossa.

Jokaisena seminaaripäivänä posterisali täyttyi uteliaista katselijoista.

 

 

 

 

 

Teksti ja kuvat: Pipsa Salolammi ja Meri Siljama