Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Helsingin yliopistoon ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksikkö

Helsingin yliopiston ympäristötutkimusyksikkö HERC ja ympäristöopetusverkosto (YMS-verkosto) yhdistyvät Helsingin yliopiston ympäristötutkimuksen ja -opetuksen yksiköksi. Yksikkö rahoittaa kuutta eri ympäristötutkimushanketta yli 900 000 eurolla.

Yksikön englanninkielinen nimi on Helsinki University Centre for Environment, ja yksikön lyhenne HENVI. Yhdistymisen tavoitteena on edistää tiedon ja ajatusten vaihtoa ympäristöaloilla toimivien tutkijoiden, opettajien ja opiskelijoiden välillä sekä liittää ympäristöopetus ja -tutkimus kiinteämpään yhteyteen, jolloin mm. uudet tutkimustulokset välittyvät suoraan opetukseen, ja toisaalta opiskelijat tutustuvat laajasti eri alojen ympäristötutkimukseen. 

Yksikön toiminnassa ovat mukana kaikki yliopiston yksitoista tiedekuntaa. Yksikkö rahoittaa ja koordinoi Helsingin yliopistossa tehtävää ympäristötutkimusta ja edistää yhteistyötä ympäristöalan tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa. Korkeatasoisen ympäristötutkimuksen näkyvyyden parantamiseksi yksikkö järjestää sekä tieteellisiä kuukausiseminaareja että tiedepäiviä. Ympäristöopetuksessa yksikkö tarjoaa kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille ympäristöalan monitieteisen sivuaineen (YMS) opetusta, kattavaa ympäristöopetuksesta tiedottamista ja opintoneuvontaa.

Yksikkö järjestää YMS-kokonaisuuteen kuuluvan tieteidenvälisen opintojakson, jolla esitellään yliopiston ympäristöaloja yli kahdenkymmenen opettajan johdolla ympäristöfilosofiasta ympäristökemiaan ja ympäristöhistoriasta ympäristöterveyteen. Tämän Johdatus monitieteisiin ympäristöopintoihin -kurssin on suorittanut kahden viime vuoden aikana lähes 200 opiskelijaa.  Lisäksi yksikkö järjestää yliopiston ympäristöopetuksen täydentämiseksi teemakursseja mm. tieteidenvälisten ympäristötutkimuksen menetelmistä. Yksikössä toimivat kokopäiväiset koordinaattorit sekä ympäristötutkimuksessa että -opetuksessa.

Yksikön tiedotuskanavaksi on luotu ympäristötutkimuksen ja -opetuksen verkkosivusto osoitteessa www.helsinki.fi/henvi. Sivustolla esitellään ympäristötutkimushankkeita ja –tapahtumia, yksikön omaa ympäristöopetusta sekä yliopiston muuta ympäristöalan kurssitarjontaa.

HENVI rahoittaa kuutta monitieteistä ympäristötutkimushanketta

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa korostettiin tutkimussuunnitelman korkeaa tieteellistä tasoa, tutkimushankkeen tieteidenvälisyyttä ja innovatiivisuutta. Alkavalla kolmivuotiskaudella rahoitetaan seuraavia hankkeita yhteensä noin 900 000 eurolla:

- tutkja Eija Juurola, metsäekologian laitos: Tree-atmosphere interactions in relation to changing climate: linking VOC production and emissions to photosynthesis of boreal Scots pine within the annual cycle
-prof. Pekka Kauppi, bio- ja ympäristötieteiden laitos: Consumption based approach for mitigating GHG emissions with special reference to forest industries
-tutkija Johan Kotze, bio- ja ympäristötieteiden laitos: Urban nature: the aesthetic, recreational and ecological aspects of urban greenspace biodiversity
-yliopistonlehtori Olli Loukola, käytännöllisen filosofian laitos: The anatomy of environmental responsibility: An enquiry into legal and political theory
-prof. Harry Schulman, maantieteen laitos: Multicultural urban nature - Integrating multicultural information in urban nature policy and planning
-tutkija Anssi Vähätalo, bio- ja ympäristötieteiden laitos: Preventing the presence of persistent anthropogenic chemicals in the environment

Lisätietoja: www.helsinki.fi/henvi
sekä yksikön koordinaattoreilta
Päivi Tikka: Paivi.Tikka@helsinki.fi tai puh. (09) 191 58302
Janna Pietikäinen: Janna.Pietikainen@helsinki.fi tai puh. (09) 191 58125