Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Professori Mirja Salkinoja-Salonen piti jäähyväisluentonsa

Kansleri Kari Raivio otti vastaan professori Mirja Salkinoja-Salosen muotokuvan liitettäväksi yliopiston kokoelmiin. Samassa yhteydessä Salkinoja-Salonen piti jäähyväisluentonsa, jossa hän tarkasteli mikrobiologian historiaa ja kehitystä Helsingin yliopistossa.

Professori Mirja Salkinoja-Salonen saavuttaa eläkeiän toukokuussa 2008. Hän on tehnyt pitkän ja merkittävän uran Helsingin yliopistossa mikrobiologian alalla. Hän väitteli tohtoriksi 1971 Amsterdamissa Alankomaissa. Väitöskirja "Life Cycle of Ribosomes in Bacillus lichenformis" hyväksyttiin kiittäen. Hän keskittyi post-doc-kaudellaan (1970-1972) Vrijen yliopistossa tutkimaan suun limakalvon biosynteesiä ja säätelyä. 1972-1991 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa hänen tutkimuksensa liittyi ympäristömikrobiologiaan ja –biotekniikkaan erityisesti biohajoamisen ongelmiin kylmässä ilmastossa. On pitkälti Mirja Salkinoja-Salosen toiminnan ansiota, että paperiteollisuus luopui kloorivalkaisusta 1991 ja biologisia puhdistamoja rakennettiin tehtaiden yhteyteen.

Mirja Salkinoja-Salonen nimitettiin 1992 mikrobiologian professoriksi Helsingin yliopiston
maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan. Hänen tutkimusintressinsä suuntautui tuotantoprosesseille ja tuotantolaadulle haitallisiin mikrobeihin sekä toksiinituottajiin elintarvikkeissa ja sisäilmassa. Hän toimi Helsingin yliopiston Ekotoksikologian ja ekobioteknologian huippuyksikön johtajana 1994–1999, Suomen Akatemian akatemiaprofessorina 1995–2000 ja Suomen Akatemian huippuyksikön Mikrobivarannot varajohtajana 2002–2007, jatkaen tutkimuksiaan Integroidun fotosynteesin- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikossa 2008–2013.

Hän on julkaisut vertaisarviointia käyttävissä julkaisusarjoissa yli 230 julkaisua ja yli 400 kun huomioidaan myös julkaisuja kirjoissa ja lehdissä sekä monografiat ja patentit. Mirja Salkinoja-Saloselle on myönnetty useita palkintoja ja hän on ollut aktiivinen jäsen monessa tieteellisessä komiteassa. Tieteellisen toiminnan lisäksi Mirja Salkinoja-Salonen on ollut aktiivinen opettaja. Hän on ollut päätekijänä suomenkielisessä "Mikrobiologia" perusopetuskirjassa ja hänen ohjauksessaan on valmistunut 37väitöskirjaa.

Salkinoja-Salosen jäähyväisluento veti Biokeskuksen luentosalin täyteen 22.5. Viikissä.