Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Ilkka Korpelalle kansainvälinen tunnustuspalkinto "Hansa Luftbild Award”

Saksan kaukokartoituksne ja fotogrammetrian seura on myöntänyt Hansa Luftbild Award 2008 -palkinnon tutkija Ilkka Korpelalle tutkimuksesta "3D Treetop Positioning by Multiple Image Matching of Aerial Images in a 3D Search Volume Bounded by LIDAR Surface Models".

 

Korpela on kehittänyt metsänmittauksen menetelmää, jossa yhdistetään ilmakuvien käyttö laserkeilausaineistoihin. Palkitussa tutkimuksessa metsä kartoitettiin ja mitattiin puu puulta, automaattisesti, tunnistamalla puut samanaikaisesti usealta ilmakuvalta, latvustoon rajautuvasta kolmiulotteisesta tilasta, joka saadaan laserkeilauksen avulla.

Tällainen kuvattu synerginen sensorifuusio puiden tunnistamisessa toteutettiin työssä ensimmäistä kertaa ja sillä Korpelan mukaan saavutetaan huomattavia hyötyjä verrattuna pelkkään kuvien tai laserkeilausaineiston käyttöön.

Menetelmä on metsäninventoijien näkökulmasta mielenkiintoinen. Automaatio laskee kustannuksia, mutta menetelmän tarkkuus ei ole vielä aivan riittävä, jotta sitä voisi luotettavasti käyttää metsätalouden tarpeisiin.

Automaatio voisi siis hyvinkin kilpailla perinteisten paikanpäällä tapahtuvien metsänmittausmenetelmien kanssa, mutta esim. varjostuksen aiheuttamat ongelmat on vielä ratkaistava. Haasteellista on myös se, että puusto tavallisessa metsikössä on latvuskooltaan ja muodoltaan vaihtelevaa. Tähän ongelmaan Korpela löytää ratkaisuksi useampien näytepuiden käytön. Palkitussa tutkimuksessa tulokset olivat hyviä, koska näytealalla kasvoi hyvin tasalaatuista puustoa.

Hansa Luftbild Award 2008 on suuruudeltaan 1500 euroa ja se myönnettiin 23.4.2008 Oldenburgissa, Saksassa. Palkinto annetaan vuosittain Saksan kaukokartoituksen ja fotogrammetrian seuran ”Photogrammetrie – Fernerkundung – Geoinformation” –lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jonka on uraauurtava ja erityisen arvokas kaukokartoituksen tieteelliselle kehitykselle.

Lisätietoa: MMT, dos. Ilkka Korpela: puh. 0400–218305 tai s-posti: ilkka.korpela@helsinki.fi
tai http://www.helsinki.fi/~korpela/work.html

 

Teksti: Anne Rauhamäki, kuvat Ilkka Korpela