Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinto Lena Huldenin kirjalle Den sexbente fienden

Metsäeläintieteen tutkija, FT Lena Huldenin teos Den sexbente fienden, suom. Kuusijalkainen vihollinen – niveljalkaisten vaikutus länsimaiseen sodankäyntiin on saanut Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. Kirja on mukaansatempaava yhdistelmä sotahistoriaa ja eläintiedettä.

Huldénin teos osoittaa, että sotilaallista voittoa tai tappiota ei läheskään aina ole ratkaissut sotapäälliköiden nerous. Todellisia voittajia ovat olleet kirput, täit, torakat ja muut hyönteiset - armeijoiden kuusijalkaiset viholliset. Niiden levittämät taudit ovat surmanneet paljon enemmän sotilaita kuin on kaatunut taisteluissa. Napoleonia ei kukistanut Venäjän talvi, kuten usein on väitetty, vaan todellisuudessa hänen armeijansa murskasi sotilaiden univormuihin pesiytynyt vaatetäi. Sen aiheuttama pilkkukuume surmasi tuhansia sotilaita ja romahdutti lopulta Suuren armeijan taistelumoraalin. Hyönteisillä on ollut imukärsänsä pelissä myös monissa muissa sotaoperaatioissa kautta historian.

Vasta 1800-luvun lopulla tutkijat alkoivat ymmärtää syöpäläisten lääketieteellisen merkityksen. Torjunta ja ennaltaehkäisy muodostuivat tärkeiksi taktisiksi keinoiksi sodankäynnissä. DDT:stä tuli toisen maailmansodan jälkeen tärkeä ase syöpäläisiä vastaan käydyssä kamppailussa. Menestys jäi kuitenkin väliaikaiseksi ja nykyään hyönteisten levittämät taudit ja niiden riskit ovat jälleen kasvussa.

Huldénin teos on sujuvasti ja asiantuntevasti kirjoitettu ja makaaberista aiheestaan huolimatta se on jopa hauska. Teos perustuu vahvaan asiantuntijuuteen: Huldén on itse sekä historiantutkija että hyönteistieteilijä. Hyönteisten merkitys taudinaiheuttajina on toki jo aiemmin tunnettu, mutta siitä huolimatta sitä ei ole käytetty sotahistorian selittäjänä. Ilmeisesti ihmisen on ollut vaikea tunnustaa, että hyönteisten valta on usein ollut suurempi kuin armeijoiden ja sotapäälliköiden. Huldén muistuttaa kuitenkin, että hyönteisten aiheuttaman uhan ottaminen vakavasti on auttanut ratkaisevasti sotaponnisteluja etenkin toisessa maailmansodassa ja sen jälkeen ja että sotilaallinen menestys perustuu viime kädessä tosiasioiden tunnustamiseen. Ennen muuta teos on kuitenkin korkealaatuinen esitys tautien kansainvälisestä kulttuurihistoriasta.


Opetusministeriö myöntää vuosittain tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot tiedonjulkistamista sisältävistä paino- ja muista tuotteista. Palkinnon voivat saada edellisen vuoden aikana julkistetut kirjat, radio- ja TV-esitykset, sanoma- ja aikakauslehdet sekä muut tietotuotteet. Palkinto on myönnetty vuodesta 1968 lähtien. Palkinnot myönnettiin tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä ja ne ovat suuruudeltaan 10 000 euroa. Palkinnot luovutti kansliapäällikkö Harri Skog maanantaina 14.4.


OPM:n tiedote palkinnoista

Anne Rauhamäki, kuva: Kari Heliövaara