Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Helsingin yliopiston väitöskirjapalkinto mikrobiologi Anne Rantalalle

Helsingin yliopisto myönsi palkinnot kolmelle viime vuoden parhaalle väitöskirjalle. Palkinnon saivat FT Markus Jokela, FT Céline Jost ja FT Anne Rantala, joista Rantala on maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta, kukin 4 200 euroa.

Konsistorin vuonna 1989 perustama väitöskirjapalkinto myönnetään edellisen vuoden erityisen ansiokkaasta yliopistollisesta väitöskirjasta. Palkinto jaetaan yliopiston vuosipäivänä ja se on suuruudeltaan 4 200 euroa. Tänä vuonna varoja oli budjetoitu kolmen väitöskirjapalkinnon myöntämiseen.

FT Anne Rantalan väitöskirjatyössä Evolution and Detection of Cyanobacterial Hepatotoxin Synthetase Genes selvitettiin syanobakteerien tuottamien maksamyrkkyjen biosynteesin evolutiivista perustaa. Työn tuloksena syntyi molekyylibiologisia menetelmiä, joiden avulla myrkkyjä tuottavat syanobakteerit voidaan tunnistaa. Työssä on kehitetty uraauurtavia menetelmiä, jotka soveltuvat suurten näytemäärien, eri syanobakteerilajien ja maksamyrkkyjen tuottajien tunnistamiseen ja kvantitointiin.

Anne Rantala kehitti ensimmäisenä maailmassa DNA-lastusovellutuksen syanobakteerien ja myrkyllisten syanobakteerien tunnistamiseen. Nämä väitöskirjassa esitetyt tutkimuslöydökset on myös patentoitu. Kehitetyillä menetelmillä tuotettiin uutta tietoa vesistöjemme myrkyntuottajista ja osoitettiin vesistöjen rehevöitymisen liittyvän myrkyntuottajien esiintymisrunsauteen. Menetelmillä on kauaskantoista merkitystä, sillä ne soveltuvat loistavasti myös vesien laadun seurantaan.