Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Professori Heikki Hokkanen uuden hyönteistieteellisen lehden päätoimittajaksi

Maailman suurin tiedekustantaja Springer pyysi Helsingin yliopiston maatalouseläintieteen professoria Heikki Hokkasta laatimaan suunnitelman uuden hyönteistieteellisen julkaisusarjan perustamisesta, ja kutsui hänet perustettavan lehden ensimmäiseksi päätoimittajaksi. Markkinarako löytyi ja lehti sai nimekseen ”Arthropod-Plant Interactions”.

Lehden ensimmäinen vuosikerta (2007) on ilmestynyt ja se on saanut innostuneen vastaanoton tiedeyhteisöltä: hyönteisten ja kasvien välistä vuorovaikutusta tutkitaan intensiivisesti eri puolilla maailmaa, mutta aihepiiriin erikoistunutta tiedelehteä ei aikaisemmin ole ilmestynyt.

Lehden kustantaja on nyt PR-mielessä avannut koko ensimmäisen vuosikerran kaikille vapaasti luettavaksi verkkosivuillaan osoitteessa
http://www.springerlink.com/content/1872-8855

Professori Hokkanen oli aikaisemmin kymmenen vuoden ajan saman kustantajan toisen julkaisusarjan, ”BioControl”, päätoimittaja sekä Kluwer Academic Publishers –kustantajan tieteellisen neuvoston (Scientific Advisory Board) jäsen. Sittemmin Kluwer yhdistettiin Springer-kustantamoon. Professori Hokkanen on myös perustanut saman kustantajan julkaiseman tieteellisen kirjasarjan ”Progress in Biological Control” toimien myös sen päätoimittajana.

Lisätietoja: Heikki Hokkanen (puh. (050) 596 8723 tai s-posti: heikki.hokkanen@helsinki.fi)

Kannen kuva: Kari Heliövaara