Tiedekunnan uutiset Yhteystiedot
PL 62 (Viikinkaari 11)
00014 Helsingin yliopisto

mmtdk-hallinto(at)helsinki.fi
mmtdk-opintoasiat(at)helsinki.fi

Flamma

Facebook

Instagram University of Helsinki

Tiedekunnan juhlavuosi polkaistiin käyntiin henkilöstöjuhlalla

100-vuotias maatalous-metsätieteellinen tiedekunta avasi juhlavuoden henkilöstöjuhlalla, jossa juhlapuheen piti maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila.

Anttila luotasi puheessaan kattavasti maatalous-, elintarvike- ja metsäalan tulevaisuudennäkymiä. Hän painotti alojen yhteyttä toisiinsa ja kehotti tiedekunnan tutkimuksessakin etsimään yhteisiä nimittäjiä, joista hän mainitsi esimerkeiksi maaseudun kehittämisen ja bioenergian.

Ministeri nosti esiin myös hallituksen tavoitteen sektoritutkimuksen uudelleenjärjestämiseksi. Hän kehotti runsaampaan poikkisektorilliseen yhteistyöhön ja totesi, että valtion tuottavuuspaineita voitaisiin helpottaa mm. kalliiden laboratorioiden yhteiskäytöllä eri tutkimuslaitosten kesken. Anttila näki tiedekuntamme alojen tulevaisuuden kaiken kaikkiaan valoisana ja toivoi politiikan ja hallinnon entistä enemmän hyödyntävän arvokasta työtämme.

Juhlassa kuultiin myös tiedekunnan henkilöstön edustajien näkemyksiä työpaikastaan. Tutkimusteknikko Terttu Parkkari katsoi tiedekuntaa 30 vuoden työkokemuksella ja avainsanaksi on muodostunut muutos. Niitä on tuona aikana tapahtunut paljon niin työssä kuin kampuksessakin. Parkkari oli kuitenkin tyytyväinen niihin muutoksin, joihin on joutunut ja saanut sopeutua ja toivoi, että tiedekunnassa työntekijät nähdään jatkossakin voivoimavarana, johon kannattaa panostaa.

Akatemiatutkija Marko Virta toi muualta tänne töihin tulleen tutkijan näkökulman. Virran mielestä tiedekuntamme on mainio paikka. Erityisen mainioksi sen tekee moderni, soveltava profiili ja alat, joihin kohdistuu nykyään suuri mielenkiinto ja suuret odotukset, käytännönläheisyys, tiedekunnan yhteishenki ja se, että kaikkia aloja arvostetaan tai ainakin yritetään ymmärtää. Lisäksi Virta hehkutti kuinka hänen kokemuksensa mukaan tiedekunnassa henkilökuntaa kuunnellaan, opetus on korkeatasoista ja tutkimuksen evaluoinnissakin on menestytty hyvin. Tiedekunnan haasteena seuraavalle sadalle vuodelle onkin Virran mukaan se, miten saamme houkutelluksi tänne parhaiden opiskelijoiden lisäksi parhaan henkilökunnan, jotta pysymme edelleen näin loistavana tiedekuntana.

Tiedekunnan henkilökuntaa ja opiskelijoita oli juhlassa paikalla noin 150 henkeä. Juhlatunnelmaa siivitettiin cocktailtarjoilulla, musiikilla sekä leikkimielisellä tietokilpailulla, jonka pääpalkintona arvottiin luomu-herkkukori.

Teksti ja kuvat: Anne Rauhamäki