Perustutkinto-opiskelu


Klikkaa kuvakkeita: 

facebookMMtdk

facebookBYtdk

facebookHY

twitter

youtube

LERU

University of Helsinki:

HY

 

Studier på svenska:

uni på svenska

 

Tervetuloa hakemaan MBIOT- maisteriohjelmaan:

IMDP 2016

Hakeminen

kirjoja

HUOM. Muutoksia MMtdk:n biotekniikan kandidaattivaiheen hakukohteeseen ja maisterivaiheeseen hakemiseen 2015 alkaen:
MMtdk:n biotekniikan kandidaattivaiheen erillinen hakukohde on lakkautettu ja haku siirtyi keväällä 2015 osaksi MMtdk:n ja BYtdk:n yhteistä molekyylibiotieteiden hakukohdetta. Samalla biotekniikan pääaine siirtyi ainoastaan maisterivaiheen pääaineeksi. Molekyylibiotieteiden kandidattitutkinnon jälkeen opiskelijalla on suora opinto-oikeus jatkaa maisteriopintojaan MMtdk:n ja BYtdk:n yhteisessä biotekniikan maisterivaiheen pääaineessa.

Lisätietoa biotekniikan maisterivaiheeseen hakemiseen löytyy tiedekuntien yhteisiltä biotekniikan kotisivuilta.

 

Maisterivaiheen opiskelijaksi hakeminen 2016

Biotekniikka on maisterivaiheen pääaine 2015 alkaen. Maisterivaiheen opiskelijaksi haetaan joko erillisvalinnan tai maisteriohjelman (MBIOT) hakujen kautta (hakupapereihin perustuvat valinnat, ei pääsykokeita).

Maisterin opinnoissa voit oman kiinnostuksesi mukaisesti erikoistua yhteen biotekniikan pääaineen kuudesta syventävästä erikoistumislinjasta/opintosuunnasta. Hakemus tehdään joko bio- ja ympäristötieteelliseen tiedekuntaan (BYtdk) tai maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan (MMtdk) sen mukaisesti, mistä erikoistumislinjasta/opintosuunnasta olet kiinnostunut.

Tässä erikoistumislinjat/opintosuunnat aakkosjärjestyksessä (suluissa tiedekunta, jonne hakemus tehdään / opetuksesta vastaava yksikkö):

  1. Elintarvikebiotekniikka (MMtdk / EYT-laitos)
  2. Farmasian biotekniikka (BYtdk / Farmasian tdk)
  3. Kasvibiotekniikka (MMtdk / MAAT-laitos) ja metsäbiotekniikka (MMtdk / METSÄ-laitos)
  4. Kotieläinbiotekniikka (MMtdk / MAAT-laitos)
  5. Mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka (MMtdk / EYT-laitos)
  6. Molekulaarinen biotekniikka (BYtdk / BT-laitos ja BI)

Heti maisterin opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) erikoistumislinjan/opintosuunnan vastuuprofessorin tai opintoneuvojan kanssa.

Tarkat hakuohjeet löydät BYtdk:n Hakeminen -verkkosivuilta ja MMtdk:n Opiskelijaksi -verkkosivuilta.

Lisätietoa myös BYtdk:n Opintopolku.fi / Biotekniikka -sivuilta ja MMtdk:n Opintopolku.fi / Biotekniikka -sivuilta.

labrassaHUOM!! Molekyylibiotieteiden kandidaattivaiheen hakukohteen opiskelijoilla on suora opinto-oikeus kummankin tiedekunnan biotekniikan maisteriopintoihin ilman erillistä hakua tai täydentäviä opintoja. Molekyylibiotieteiden opiskelijat valitsevat maisterivaiheen pääaineensa ja erikoistumislinjansa/opintosuuntansa ilmoittamalla asiasta BY-tiedekunnan kansliaan ja laatimalla maisterin opintojensa alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) erikoistumislinjan/opintosuunnan vastuuprofessorin tai opintoneuvojan kanssa.

 

Lisätietoa alla olevista linkeistä:

  koe kampus  

Tervetuloa Koe Kampus -Abi-tapahtumaan tutustumaan molekyylibiotieteiden kandidaattivaiheen ja biotekniikan maisterivaiheen opiskeluun!

 

  Tuubitutkinto vai sydämen asia?  

Katso tästä neljä faktaa opiskelusta HY:ssä!

 

  studia-messut  

Seuraavat Studia Abi-messut järjestetään Helsingin messukeskuksessa 1-2.12.2015. Tervetuloa!

 

  HY oppiaineet  

Katso tästä HY:n kaikki hakukohteet jaoteltuina lukion aineiden mukaisesti!
Molekyylibiotieteet löytyy
biologian ja kemian kohdista. Toki myös matematiikka ja fysiikka ovat tärkeitä kouluaineita molekyylibiotieteiden kandidaattivaiheen ja myöhemmin biotekniikan maisterivaiheen opiskelijoille.

 

Sivuaineopiskelijaksi hakeminen

Opiskelijat sopivat biotekniikan sivuainekokonaisuuden suorittamisesta biotekniikan vastuuprofessorien kanssa.

Lisätietoa ja tarkat hakuohjeet biotekniikan Sivuaine -sivuilla.

 

Jatko-opiskelijaksi hakeminen

Biotekniikka on jatko-opintokelpoinen pääaine kaikilla biotekniikan vastuulaitoksilla (EYT, MAAT, METSÄ ja BIO). Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan jatkotutkintoa voi hakea opiskelemaan jatko-opiskelijahakemuksen kautta (hakupapereihin perustuva valinta).

Tarkat hakuohjeet löytyvät tiedekunnan Jatko-opiskelijaksi hakeminen -sivuilta.

Vuodesta 2014 alkaen jokaisen jatko-opiskelijan täytyy kuulua johonkin HY:n 32:sta tohtoriohjelmasta. Jatko-opiskelijaksi hakevan tulee pohtia yhdessä työn ohjaajan tai biotekniikan opintosuunnan vastuuprofessorin kanssa itselleen sopivin tohtoriohjelma. MMtdk:n biotekniikan opiskelijat voivat valita tohtoriohjelmansa muun muassa seuraavien vaihtoehtojen joukosta alansa ja ohjaajansa mukaisesti:

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu

Lisätietoa myös biotekniikan Jatko-opiskelu -sivuilla.