Opiskelijaksi hakeminen

labrassa

Perustutkinto-opiskelijaksi hakeminen
Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan perustutkintoa voi hakea opiskelemaan joko päävalinnan kautta (valintakoe) kandidaattivaiheeseen tai aikaisempien opintojen perusteella joko erillisvalinnan tai maisteriohjelman hakujen kautta (hakupapereihin perustuva valinta) suoraan maisterivaiheeseen.

Tarkat hakuohjeet näihin kaikkiin kolmeen vaihtoehtoon löytyvät tiedekunnan Opiskelijaksi-sivuilta.

EYT-laitoksen ABI-INFO -sivut
MAAT-laitoksen ABI-INFO -sivut
METSÄ-laitoksen ABI-INFO -sivut

  koe kampus  

Tervetuloa abit Koe Kampus-tapahtumaan tutustumaan Viikin biotekniikan opiskeluun!

Katso tästä HY:n kaikki hakukohteet jaoteltuina lukion aineiden mukaisesti!
Biotekniikka löytyy
biologian ja kemian kohdista. Toki myös matematiikka ja fysiikka ovat tärkeitä kouluaineita biotekniikan opiskelijoille.

 

Sivuaineopiskelijaksi hakeminen
Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijat sopivat biotekniikan sivuainekokonaisuuden suorittamisesta biotekniikan vastuuprofessorien kanssa.

Tarkat hakuohjeet löytyvät biotekniikan Sivuaine-sivuilta.

 

Jatko-opiskelijaksi hakeminen
Biotekniikka on jatko-opintokelpoinen pääaine kaikilla biotekniikan vastuulaitoksilla (EYT, MAAT ja METSÄ). Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan jatkotutkintoa voi hakea opiskelemaan jatko-opiskelijahakemuksen kautta (hakupapereihin perustuva valinta).

Tarkat hakuohjeet löytyvät tiedekunnan Jatko-opiskelijaksi hakeminen-sivuilta.

Vuodesta 2014 alkaen jokaisen jatko-opiskelijan täytyy kuulua johonkin HY:n 32:sta tohtoriohjelmasta. Jatko-opiskelijaksi hakevan tulee pohtia yhdessä työn ohjaajan tai biotekniikan opintosuunnan vastuuprofessorin kanssa itselleen sopivin tohtoriohjelma. MMtdk:n biotekniikan opiskelijat voivat valita tohtoriohjelmansa muun muassa seuraavien vaihtoehtojen joukosta alansa ja ohjaajansa mukaisesti:

Terveyden tutkimuksen tutkijakoulu Ympäristö-, elintarvike- ja biotieteellinen tutkijakoulu