Biotekniikka - tervetuloa opiskelemaan!

Biotekniikka on monitieteinen soveltava ala, joka pohjaa vahvaan luonnontieteelliseen osaamisen. Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan kandidaatin opinnot sisältävät kemiaa, matematiikkaa, fysiikkaa, biokemiaa, mikrobiologiaa, genetiikkaa, geenitekniikkaa ja bioinformatiikkaa. Maisterin opinnoissa syvennytään yhteen biotekniikan neljästä opintosuunnasta.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikka on kolmen laitoksen yhteinen pääaine (EYT, MAAT ja METSÄ) ja sitä voi opiskella perustutkinnon ja jatkotutkinnon pääaineena ja sivuaineena.

Biotekniikan englanninkielinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan yhteinen maisteriohjelma, jonka opetukseen osallistuu myös Biotekniikan Instituutti.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa on mahdollisuus lukea biotekniikkaa myös sivuaineena.

Vuosina 2004-2010 maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan biotekniikan pääaine oli osa Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelmaa (HEBIOT).

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan pääaineen ja sivuaineen koordinaatiosta vastaa biotekniikan pääainetoimikunta.

Biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestönä toimii BOA ry.

 

  IMDP  

Seuraava haku kansainväliseen MBIOT-maisteriohjelmaan alkaa joulukuun alussa ja päättyy 30.1.2015. Myös suomalaiset hakijat ovat tervetulleita hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin!