Biotekniikka - tervetuloa opiskelemaan!

HUOM. Muutoksia tulossa MMtdk:n biotekniikan kandidaattivaiheen hakukohteeseen 2015 alkaen:
MMtdk:n biotekniikan kandidaattivaiheen erillinen hakukohde lakkautetaan ja haku siirtyy keväällä 2015 osaksi MMtdk:n ja BYtdk:n yhteistä molekyylibiotieteiden hakukohdetta. Samalla biotekniikan pääaine siirtyy ainoastaan maisterivaiheen pääaineeksi. Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinnon jälkeen opiskelijalla on suora opinto-oikeus jatkaa maisteriopintojaan MMtdk:n ja BYtdk:n yhteisessä biotekniikan maisterivaiheen pääaineessa.

Biotekniikan maisterivaiheen hakukohde ja pääaine 2015

Biotekniikalla tarkoitetaan elävien eliöiden, solujen tai solun osien hyödyntämiseen perustuvia tekniikoita, joissa yhdistyvät luonnontieteet ja insinööritieteet. Biotekniikkaa käytetään hyväksi etsittäessä ratkaisuja esimerkiksi uusien lääkeaineiden valmistukseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön, elintarvikkeiden laadun parantamiseen sekä pilaantuneen maan puhdistamiseen. Olisitko sinä kiinnostunut kehittämään uusia bioteknisiä menetelmiä esimerkiksi rokotteiden turvallisempaan ja tehokkaampaan tuotantoon? Entä kiinnostaisiko sinua ruoan- ja energiantuotannon kehittäminen siten, että ruoka ja energia riittäisivät maailman kasvavalle väestölle, mutta tuotanto olisi ekologisesti ja eettisesti kestävää? Haluaisitko olla kehittämässä uutta mikrobeihin ja niiden entsyymeihin perustuvaa energiabiotekniikkaa, vaikkapa bioetanolin tuottoa puusta?

Tervetuloa opiskelemaan Viikin kampuksen yhteiseen Biotekniikan maisterivaiheen hakukohteeseen! Opetukseen osallistuvat Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (BYtdk), Maatalous-matsätieteellinen tiedekunta (MMtdk), Farmasian tiedekunta (Ftdk) sekä Biotekniikan instituuttti (BI). Biotekniikan hakukohteessa voit oman kiinnostuksesi mukaisesti erikoistua yhteen biotekniikan pääaineen kuudesta syventävästä opintosuunnasta (aakkosjärjestyksessä, suluissa vastuuyksikkö):

 • elintarvikebiotekniikka (MMtdk, EYT-laitos)
 • farmasian biotekniikka (Ftdk)
 • kasvibiotekniikka (MMtdk, MAAT-laitos) ja metsäbiotekniikka (MMtdk, METSÄ-laitos)
 • kotieläinbiotekniikka (MMtdk, MAAT-laitos)
 • mikrobi- ja ympäristöbiotekniikka (MMtdk, EYT-laitos) tai
 • molekulaarinen biotekniikka (BYtdk, BIO-laitos ja BI)

Maisterin tutkinnon suoritettuasi

 • tunnet valitsemasi syventävän opintosuunnan erityispiirteet ja käyttömahdollisuudet bioteknisten sovellusten kehittämisessä
 • pystyt arvioimaan biotekniikan käytön eettisiä vaikutuksia ja kaupallistamisen edellytyksiä
 • osaat soveltaa biologiaa, kemiaa, fysiikkaa, matemaatiikkaa ja tilastotiedettä biotekniikan käytön tulevaisuuden tarpeisiin valitsemassasi opintosuunnassa
 • saat perusvalmiudet kansainvälistymisestä, projektityöskentelystä ja viestintätaidoista
 • osaat hankkia oman alasi tieteellistä tutkimustietoa ja esittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
 • saat hyvät valmiudet jatkaa opintojasi tohtorikoulutukseen tai siirtyä työelämään

Biotekniikka on maisterivaiheen pääaine. Jos olet valmistunut kandidaatiksi molekyylibiotieteiden koulutusohjelmasta, niin sinulla on suora opinto-oikeus biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen ja sen eri opintosuuntiin. Jos olet valmistunut kandidaatiksi joltain muulta luonnontieteelliseltä lähialalta kotimaassa tai ulkomailla, voit hakea biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen erillisen haun kautta.

Biotekniikan englanninkielinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan yhteinen maisteriohjelma, jonka opetukseen osallistuu myös Biotekniikan Instituutti.

Biotekniikkaa voi lukea myös sivuaineena.

Vuosina 2004-2010 maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan biotekniikan pääaine oli osa Helsingin seudun biotekniikan koulutusohjelmaa (HEBIOT).

Vuosina 2011-2015 maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan biotekniikan pääaineella oli omat kandidaattivaiheen tutkintovaatimukset 2011-2015.

Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa biotekniikan pääaineen ja sivuaineen koordinaatiosta vastaa biotekniikan pääainetoimikunta.

Biotekniikan opiskelijoiden ainejärjestönä toimii BOA ry.

 

  IMDP 2015  

Seuraava haku kansainväliseen MBIOT-maisteriohjelmaan alkaa 1.12.2014 ja päättyy 30.1.2015. Myös suomalaiset hakijat ovat tervetulleita hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin!