Opiskelu

Yhteystiedot

      Klikkaa kuvakkeita:   

facebookMMtdk

facebookBYtdk

facebookHY

twitter

youtube

LERU

 

University of Helsinki:

HY

 

Studier på svenska:

uni på svenska

 

Tervetuloa hakemaan MBIOT- maisteriohjelmaan:

IMDP 2016

 
päivitetty 5.7.2016 / Viola Niklander-Teeri

Biotekniikka - tervetuloa opiskelemaan!

HUOM. Muutoksia MMtdk:n biotekniikan kandidaattivaiheen hakukohteeseen 2015 alkaen:
MMtdk:n biotekniikan kandidaattivaiheen erillinen hakukohde on lakkautettuja haku siirtyi keväällä 2015 osaksi MMtdk:n ja BYtdk:n yhteistä molekyylibiotieteiden hakukohdetta. Samalla biotekniikan pääaine siirtyi ainoastaan maisterivaiheen pääaineeksi. Molekyylibiotieteiden kandidaattitutkinnon jälkeen opiskelijalla on suora opinto-oikeus jatkaa maisteriopintojaan MMtdk:n ja BYtdk:n yhteisessä biotekniikan maisterivaiheen pääaineessa.
 

Katso tästä linkistä kampuksen yhteiset biotekniikan maisterivaiheen pääaineen kotisivut 2015 alkaen

 

Biotekniikan maisterivaiheen hakukohde ja pääaine 2015 alkaen

Tervetuloa opiskelemaan Viikin kampuksen yhteiseen Biotekniikan maisterivaiheen hakukohteeseen ja pääaineeseen ! Opetukseen osallistuvat Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (BYtdk), Maatalous-matsätieteellinen tiedekunta (MMtdk), Farmasian tiedekunta (Ftdk) sekä Biotekniikan instituuttti (BI).

Biotekniikan pääaineen tutkintovaatimukset 2016-2017. Biotekniikan pääaineessa voit oman kiinnostuksesi mukaisesti erikoistua yhteen biotekniikan pääaineen kuudesta syventävästä erikoistumislinjasta/opintosuunnasta (aakkosjärjestyksessä, suluissa opetuksesta vastaava yksikkö):

Biotekniikka on maisterivaiheen pääaine. Jos olet valmistunut kandidaatiksi molekyylibiotieteiden koulutusohjelmasta, niin sinulla on suora opinto-oikeus biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen ja sen eri erikoistumislinjoihin/opintosuuntiin. Jos olet valmistunut kandidaatiksi joltain muulta luonnontieteelliseltä lähialalta kotimaassa tai ulkomailla, voit hakea biotekniikan maisterivaiheen pääaineeseen erillisen haun kautta (joko erillisvalinnan tai maisteriohjelman (MBIOT) hakujen kautta)

Biotekniikan englanninkielinen maisteriohjelma Master's Degree Programme in Biotechnology (MBIOT) on maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan yhteinen maisteriohjelma, jonka opetukseen osallistuu myös Biotekniikan Instituutti.

Biotekniikkaa voi lukea myös sivuaineena.

Biotekniikan pääaineen ja sivuaineen koordinoinnista vastaa Viikin kampuksen yhteinen biotekniikan pääainetoimikunta.

Lisätietoa biotekniikan opiskelusta antavat biotekniikan erikoistumislinjojen/opintosuuntien vastuuprofessorit ja opintoneuvojat.

 

Biotekniikan tutkintovaatimukset 2011-2015

Vuosina 2011-2015 bio- ja ympäristötieteeellisellä tiedekunnalla ja maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla oli omat biotekniikan tutkintovaatimuksensa.

 

Biotekniikan tutkintovaatimukset 2004-2010

Vuosina 2004-2010 bio- ja ympäristötieteeellisellä tiedekunnalla ja maatalous-metsätieteellisellä tiedekunnalla oli yhteiset biotekniikan tutkintovaatimukset.

 

 

 

  IMDP 2016  

Seuraava haku kansainväliseen MBIOT-maisteriohjelmaan alkaa 1.12.2015 ja päättyy 27.1.2016. Myös suomalaiset hakijat ovat tervetulleita hakemaan kansainvälisiin maisteriohjelmiin!